Ta kontakt

Vill du bli medlem i förbundet eller vill fråga något? Ta gärna kontakt per e-post eller via kontaktformuläret.

Kontaktuppgifter

Förbundet 
info@mentaltrainersfinland.fi

Styrelsen:

Jenny Sinisalo (Ordförande)
jenny.sinisalo@mentaltrainersfinland.fi

Mikaela Albäck (Vice ordförande)
mikaela.alback@mentaltrainersfinland.fi

Camilla Häggkvist-Dahlback (Kassör)
camilla.haggkvist-dahlback@mentaltrainersfinland.fi

Anci Jylhä (Sekreterare)
anci.jylha@mentaltrainersfinland.fi

Elisabeth Henriksson (Styrelsemedlem)
elisabeth.henriksson@mentaltrainersfinland.fi

Tarja Haapala (Styrelsemedlem)
tarja.haapala@mentaltrainersfinland.fi