Ta kontakt

Vill du bli medlem i förbundet eller vill fråga något? Ta gärna kontakt per e-post eller via kontaktformuläret.

Kontaktuppgifter

Förbundet 
info@mentaltrainersfinland.fi

Styrelsen:

Mikaela Albäck (Ordförande)
mikaela.alback@mentaltrainersfinland.fi

Anci Jylhä (Viceordförande)
anci.jylha@mentaltrainersfinland.fi

Nina Granmo (Koordinator)
nina.granmo@mentaltrainersfinland.fi

Camilla Häggkvist-Dahlback (Ekonom)
camilla.haggkvist-dahlback@mentaltrainersfinland.fi

Maria "Majo" Engström (Event planner & Certifieringsansvarig)
majo.engstrom@mentaltrainersfinland.fi

Amy Skogberg (Informatör)
amy.skogberg@mentaltrainersfinland.fi

Tarja Haapala (Styrelsemedlem)
tarja.haapala@mentaltrainersfinland.fi 

Jouko Mikkola (Styrelsemedlem)
jouko.mikkola@mentaltrainersfinland.fi