VAD ÄR MENTALATRÄNING?

Förbundet för Mentala Tränare i Finland rf

Mental träning fokuserar på personlig utveckling. Träningen ökar förutsättningarna för att lyckas med sina mål och att orka med de förändringar och krav som livet för med sig. Mental träning upprätthåller och stöder både den mentala och fysiska hälsan. Träningen kan användas både i arbetslivet, skolvärlden, idrotten samt allmänt i vardagen för att öka både enskilda individers och gruppers välbefinnande och prestation.

Ansökan om medlemsskap i Mentaltränarförbundet