Mentalträning

Mental träning fokuserar på personlig utveckling. Träningen ökar förutsättningarna för att lyckas med sina mål och att orka med de förändringar och krav som livet för med sig. Mental träning upprätthåller och stöder både den mentala och fysiska hälsan. Träningen kan användas både i arbetslivet, skolvärlden, idrotten samt allmänt i vardagen för att öka både enskilda individers och gruppers välbefinnande och prestation.

Inom mental träningen koncentrerar man sig på nuläget och det önskade läget, på att stärka individens styrkor och färdigheter samt att hitta lösningar i stället för att fokusera på det förflutna. Mental träning är en praktiskt förankrad metod för att främja mental hälsa och förebygga psykisk ohälsa.

Med hjälp av mental träning kan sinnet tränas till att bättre tackla såväl vardagliga problem som mer specifika utmaningar. Den mentala träningens metoder och redskap kan användas för exempelvis sömnlöshet, smärta eller spänningstillstånd, inlärnings- och motivationsutmaningar, attitydförändringar, viktkontroll eller olika beroenden - såsom alkohol, tobak och spel - för att bli kvitt begäret.

Mental träning utvecklar mentala förmågor på ett systematiskt, långsiktigt och bestående sätt. Målsättningen är ett ökat välbefinnande, förbättrad prestation samt frigörande av potential och kreativitet. Genom mental träning utvecklar och tränar man mentala processer d.v.s. hur tankar, bilder och känslor styr vårt beteende och vår prestation. Utöver detta utgör olika avslappningsmetoder och -övningar en central del i mental träning.

Metoderna och verktygen kan delas in i tre olika grupper: muskulära och mentala avslappningsövningar; verktyg för att förstärka självbilden, samt metoder för förändring av tankemönster, förhållningssätt och mindset. Träningsmetoderna kan exempelvis vara muskulär avslappning, målbildsträning samt hantering av stress och känslor. Därtill används olika effektiva verktyg för att förstärka självbilden, förbättra attityden och koncentrationen eller för team-building och ledarskapsutveckling.