Certifierad Mental Tränare

För att bli certifierad Mental Tränare krävs att man gått grundutbildningen till Mental Tränare samt 10 förberedande fortbildningsdagar. Därefter kan man gå upp till ett certifieringstillfälle, som arrangeras av Förbundet för Mentala Tränare i Finland. Certifieringstillfället är ett klienttillfälle och bedöms av examensmästare. Certifieringen är utvecklad inom Ammattiopisto Tavastia under ledning av Rita Ahvenniemi. 

Fortbildningsdagar 2021: 

De fortbildningsdagar som krävs för att kunna gå upp till certifieringen är godkända av förbundet, men arrangeras av Folkhälsan Utbildning, Ammattiopisto Tavastia, Centria eller privata aktörer. Anmälningen till fortbildningsdagarna samt kursavgiften sköts därmed direkt med utbildningsanordnaren.

Man kan fritt välja mellan de fortbildningsdagar som erbjuds i nedanstående lista, men för att kunna gå upp till certifiering, behöver man kunna uppvisa intyg på de 10 fortbildningsdagar, som man gått. Intyg fås av utbildaren eller arrangören. Den som gått grundutbildningen i Folkhälsan Utbildning Ab:s regi eller NLP Master får 5 fortbildningsdagar som erkänt kunnande och behöver således uppvisa att hen deltagit i 5 fortbildningsdagar. Utöver fortbildningsdagarna tillkommer en avgift för certifieringstillfället, som uppbärs av förbundet. Avgiften är 150 € för medlemmar i Förbundet och 200 € för icke-medlemmar. När man gått de fortbildningsdagar, som krävs anmäler man sig till certifieringen per mail: info@mentaltrainersfinland.fi. 

Förbundets certifieringsansvariga Majo Engström, majo.engstrom@mentaltrainersfinland.fi svarar gärna på frågor gällande certfieringen. 

Utbildningsvägar som leder till certifiering: 

a) Certifierad Mental Tränare MTiF (Förbundet för Mentala Tränare i Finland rf, SHL)

b) Mental Manager Tavastia

Båda titlarna är skyddade. Läroinrättningar med rätt till utbildningarna: Kk Tavastian Vanaja Koulutus Oy, Centria amk, Folkhälsan Utbildning i Solvalla och Norrvalla. 

Nedan presenteras de fortbildningsdagar, som erbjuds 2021

Fortbildningsdagar 2021

Arrangör: Centria Ammattikorkeakoulu

Pris: 80 €/ dag (MOMS tillkommer)
Plats:
Campus Allegro, Runebergsgatan 8, Jakobstad

Kontakt och utbildare: RiittaFia Korpela, riitta.korpela@viasensus.fi, 045-122 2654

Anmälan: Klicka HÄR för anmälan

 • Må 9.8.2021 kl. 9-16

  Milton H. Ericksons kommunikationsstrategier: hur man handskas med obenägenhet till förändring.

 • Fre 13.8.2021 kl. 9-16

  Karisma: nyckeln till goda relationer och kundkontakter. Karisma är en brinnande energi, som vi alla kan lära oss. Man kan öva upp det som vilken som helst färdighet, och varje människa kan bli en karismatisk person. 

 • To 9.9.2021 kl. 9-16 

  Effektiva strategier vid addiktioner: gamla tankemodeller smulas sönder och beteendet ges en ny riktning. 

 • To 16.9.2021 kl. 9-16

  Snabba strategier att hantera spännings- och paniktillstånd: livet öppnar sig mera, när vi blir kvitt onödiga begränsningar. 

 • To 23.9.2021 kl. 9-16

  Stresshantering och förändringsberedskap: våra strategier bestäms av uppgiftens målsättning i förhållande till givna resurser. Korta stunder av avslappning hjälper oss att bibehålla jämvikten.