Certifierad Mental Tränare

För att bli certifierad Mental Tränare krävs att man gått grundutbildningen till Mental Tränare samt 10 förberedande fortbildningsdagar. Därefter kan man gå upp till ett certifieringstillfälle, som arrangeras av Förbundet för Mentala Tränare i Finland. Certifieringstillfället är ett klienttillfälle och bedöms av examensmästare. Certifieringen är utvecklad inom Ammattiopisto Tavastia under ledning av Rita Ahvenniemi. 

Fortbildningsdagar 2019-20: 

De fortbildningsdagar som krävs för att kunna gå upp till certifieringen är godkända av förbundet, men arrangeras av Folkhälsan Utbildning, Ammattiopisto Tavastia, Centria eller privata aktörer. Anmälningen till fortbildningsdagarna samt kursavgiften sköts därmed direkt med utbildningsanordnaren.

Man kan fritt välja mellan de fortbildningsdagar som erbjuds i nedanstående lista, men för att kunna gå upp till certifiering, behöver man kunna uppvisa intyg på de 10 fortbildningsdagar, som man gått. Intyg fås av utbildaren eller arrangören. Den som gått grundutbildningen i Folkhälsan Utbildning Ab:s regi eller NLP Master får 5 fortbildningsdagar som erkänt kunnande och behöver således uppvisa att hen deltagit i 5 fortbildningsdagar. Utöver fortbildningsdagarna tillkommer en avgift för certifieringstillfället, som uppbärs av förbundet. Avgiften är 150 € för medlemmar i Förbundet och 200 € för icke-medlemmar. När man gått de fortbildningsdagar, som krävs anmäler man sig till certifieringen per mail: info@mentaltrainersfinland.fi. 

Förbundets certifieringsansvariga Majo Engström, majo.engstrom@mentaltrainersfinland.fi svarar gärna på frågor gällande certfieringen. 

Utbildningsvägar som leder till certifiering: 

a) Certifierad Mental Tränare MTiF (Förbundet för Mentala Tränare i Finland rf, SHL)

b) Mental Manager Tavastia

Båda titlarna är skyddade. Läroinrättningar med rätt till utbildningarna: Kk Tavastian Vanaja Koulutus Oy, Centria amk, Folkhälsan Utbildning i Solvalla och Norrvalla. 

Nedan presenteras de fortbildningsdagar, som erbjuds 2019-2020.

Fortbildningsdagar 2019-2020

Arrangör: Folkhälsan Utbildning

Pris: 95 €/ dag
Plats: Campus Norrvalla, 
Vöråvägen 305, 66600 Vörå eller Solvalla Idrottsinstitut, Nuuksiontie 82, 02820 Espoo

Kontakt: 
Joakim Träskelin, joakim.traskelin@folkhalsan.fi, 050-5850782 (Norrvalla)
Karoliina Laaksoharju, karoliina.laaksoharju@folkhalsan.fi, 050-4908818 (Solvalla)

 • 30.11.2019 kl. 9-16, Campus Norrvalla, Utbildare: Bengt Aspfors
  60+ och mental träning

  Många äldre upplever en tomhet när de till exempel slutar arbeta. Under den här föreläsningen kommer vi att titta på och ta upp olika faktorer som kan vara till hjälp vid olika livsövergångar och speciellt i kombination med mental träning. Några punkter vi kommer att beröra: "Hur anpassa sig till nya omständigheter?", "Hur förhålla sig till åldrandet?" och "Hur hantera det att jag eventuellt blir mera beroende av andra.

 • Fredag 24.1.2020 kl. 9-16, Solvalla idrottsinstitut, Utbildare: Bengt Aspfors
  Mental träning och förändringsarbete

  Som mental tränare möter du kanske dagligen klienter som står inför någon form av förändring. Bengt kommer att dela med sig av egna insikter, tips och verktyg som du kan använda tillsammans med dina klienter, likväl som med dig själv, för att tillåta nödvändiga och önskvärda förändringar i livet.

 • 1.2.2020 kl. 9-16, Campus Norrvalla, Utbildare: Bengt Aspfors
  Sjukdomar och mental träning

  Mental träning handlar om friskvård och det är precis det vi kommer att diskutera under den här föreläsningen. Vi kommer att gå igenom verktyg som kan användas tillsammans med personer som drabbats av allvarliga sjukdomar. Det handlar om hur vi kan använda avslappningsträning och specifik mental föreställningsträning för att hjälpa klienten. Det kan till exempel handla om att hjälpa klienterna att hantera eventuella bieffekter av olika medicinska behandlingar. Det handlar oftast om smärt- och stresshantering, samt ångest över att ha drabbats av en allvarlig sjukdom.

 • 28.2.2020 kl. 9-16, Solvalla idrottsinstitut, Utbildare: Bengt Aspfors
  60+ och mental träning

  Många äldre upplever en tomhet när de till exempel slutar arbeta. Under den här föreläsningen kommer vi att titta på och ta upp olika faktorer som kan vara till hjälp vid olika livsövergångar och speciellt i kombination med mental träning. Några punkter vi kommer att beröra: "Hur anpassa sig till nya omständigheter?", "Hur förhålla sig till åldrandet?" och "Hur hantera det att jag eventuellt blir mera beroende av andra?"

 • 21.03.2020 kl. 9-16, Campus Norrvalla, Utbildare: Stefan Fagerlund
  Mental träning vid kris (en personlig reflektion)

  När vi drabbas av en allvarlig kris... Som mental tränare behöver du då tänka på att i akutskedet låta processerna ha sin gång. Om du som mental tränare kommer in med fel verktyg eller är okänslig för den drabbades sinnestillstånd kan du göra situationen värre. Vi diskuterar vad du kan göra, när du skall vara aktiv och vad denna aktivitet bör innehålla.

 • Fredag 27.3.2020 kl. 9:00- 16:00, Solvalla Idrottsinstitut, Utbildare: Bengt Aspfors
  Sjukdomar och mental träning

  Mental träning handlar om friskvård och det är precis det vi kommer att diskutera under den här föreläsningen. Vi kommer att gå igenom verktyg som kan användas tillsammans med personer som drabbats av allvarliga sjukdomar. Det handlar om hur vi kan använda avslappningsträning och specifik mental föreställningsträning för att hjälpa klienten. Det kan till exempel handla om att hjälpa klienterna att hantera eventuella bieffekter av olika medicinska behandlingar. Det handlar oftast om smärt- och stresshantering, samt ångest över att ha drabbats av en allvarlig sjukdom.

 • 25.4.2020 kl. 9-16, Campus Norrvalla, Utbildare: Stefan Fagerlund
  Mental träning för ledare/chefer

  Utmaningen för en mental tränare ligger i att hantera ledarnas motstånd mot mental träning överhuvudtaget. Vi utgår från att ledarens främsta verktyg är han själv som person. Vi diskuterar hur man får ledarna att inse detta, att testa metoderna i mental träning och hur det påverkar medarbetarna. Under dagen har vi en kort teoridel, sen diskuterar vi: - Vad är effektivt ledarskap? - Vem kan bli en effektiv ledare? - Vilket motstånd mot mental träning möter du och hur kan du sälja in tanken trots motståndet? - Vilka verktyg lönar det sig att erbjuda en ledare som är stressad.

Arrangör och utbildare: Jeanette Szymanski 

Pris 80 € / dag + moms 24 % (19,20 €), inalles 99,20 €
Plats: Marias Hälsonycklar, Kaitsorvägen 5, 66710 Kaitsor (Vörå)

Kontakt: www.jeanette.fi, info@jeanette.fi, tel. 040-864 1381 

 • Mån. den 27.1 kl. 9 - 16
  Milton H. Ericksons kommunikationsstrategier

  Hur man handskas med obenägenhet till förändring.

 • Tis. den 28.1 kl. 9 - 16
  Karisma: nyckeln till goda relationer och kundkontakter

  Karisma är en brinnande energi, som vi alla kan lära oss. Man kan öva upp det som vilken som helst färdighet, och varje människa kan bli en karismatisk person. 

 • Mån. den 24.2 kl. 9 - 16
  Effektiva strategier vid addiktioner

  Gamla tankemodeller smulas sönder och beteendet ges en ny riktning.

 • Ons. den 8.4 kl. 9 - 16
  Snabba strategier att hantera spännings- och paniktillstånd

  Livet öppnar sig mera, när vi blir kvitt onödiga begränsningar.

 • Tis. den 21.4 kl. 9 - 16
  Stresshantering och förändringsberedskap 

  Våra strategier bestäms av uppgiftens målsättning i förhållande till givna resurser. Korta stunder av avslappning hjälper oss att bibehålla jämvikten.