Hjärndagen 14.11.2020 Norrvalla, Vörå 

Kom med på vår fortbildningsdag som lyfter fram kunskap och insikter om vår hjärna, oss själva och varför vi fungerar som vi gör! Hitta nya sätt att agera, hantera och se på oss själva och därmed även vår omvärld. Både i arbetslivet liksom det privata. Hjärndagen arrangeras av Folkhälsan Utbildning Ab och Förbundet för Mentala Tränare i Finland r.f

Det blir en fantastisk heldag med aktuella och intressanta keynotes, matnyttiga workshops samt konkreta metoder för en framtidsstark hjärna i förändringens värld. Häng med och få information om den senaste forskningen samt nätverka med likasinnade!

Du bär på ett kilo mysterium - hjärnan!

Den skapar känslor, formar dina tankar, lagrar dina minnen och styr allt som händer i din kropp. Genom neurovetenskap kan vi lära känna hjärnan och hur den fungerar - lättare hantera de yttre kraven på bl.a. problemlösning, innovativt tänkande, lärande, samspel och empati. Hjärnan är formbar - föränderlig och anpassningsbar.

Det finns faktorer som påverkar oss och olika indikatorer på välbefinnande och lycka.

Hjärnans jobb är att skanna omvärlden och ibland uppstår det oro och stress. Med olika verktyg inom bl.a. mental träning, kan vi förebygga och stärka välbefinnandet samt den mentala styrkan. Vi kan lära oss hantera olika situationer.

Ifall oron blir alltför stor och katastroftankar tar över livet, kan det få stora konsekvenser för en själv. Även för närstående och ens omgivning. Ifall oron hindrar oss att leva fullt ut, behöver vi söka professionell hjälp i form av mänskligt stöd, terapi eller sjukvård.

KEYNOTES:

1. Din hjärna och du

Minna Huotilainen är utbildad diplomingenjör, teknologie doktor, docent i kognitionsvetenskap, författare, föreläsare, hjärnforskare och professor vid avdelningen för pedagogik vid Helsingfors Universitet (föreläsningen går på finska).

2. Den tillfredsställda och engagerade hjärnan

Åse Fagerlund, FD inom neuropsykologi, legitimerad psykoterapeut och mindfulness instruktör. Som ansvarig forskare vid Folkhälsan lyfter hon fram den positiva psykologin i arbetet för att stärka hälsa och välbefinnande i arbetet med sig själv och andra.

3. Den arbetande och stressade, men träna(n)de hjärnan

Rita Ahvenniemi, FD i "Mental Management", som hon har vidareutvecklat till en modell för arbetslivet. Lärare och forskare inom Utbildningskonsortium Tavastia.

4. Den utmattade hjärnan

Maria Sundblom Lindberg, FM inom religionspsykologi, psykologi och pedagogik, TK och präst, psykoterapeut och familjeterapeut på specialnivå, som ger professionell hjälp med terapi, som en vetenskaplig metod och ett mänskligt stöd som terapeut. Maria är även känd som publicist i TV, radio och tryckta medier)

ANMÄLAN 

https://kurser.folkhalsan.fi/kurser/visa/9806 

Early bird pris!! 50 euro / person fram till 14.10.2020 (därefter 70 euro / person)

Det kommer också att finnas möjlighet att delta på distans via streaming.

VÄLKOMMEN!


Diskussionsforum för medlemmar 16.09.2020 kl 19

Coronapandemin gjorde att distansarbete blev vardag för många. Att jobba på distans innebär en hel del fördelar, men har också sina utmaningar.

Välkommen på förbundets diskussionsträff för att diskutera utmaningarna med distanarbete och den förändring som det innebär i organisationer. Tillsammans bollar vi tankar om hur mental träning kan hjälpa, men utgångspunkt i bl.a. följande frågeställningar:

 • Vad är medlemmarnas bästa tips för ett fungerande distansarbete?
 • Vilka är de största utmaningarna och hur kan de tacklas?
 • Hur balanserar man hemmaliv och arbetsliv på ett bra sätt?

Vi ses över zoom onsdagen den 16.9. kl 19 - välkommen!

Anmäl dig till amy.skogberg@mentaltrainersfinland.fi så får du länken.

Medlemmarna i förbundet erbjuder kostnadsfria klientsamtal i coronaläget

Coronakrisen har medfört en abrupt förändring för oss alla, en förändring som ingen har kunnat förbereda sig för. Den bekanta och trygga vardagen har ersatts av undantagstillstånd och omvälvningar på många olika fronter. 

Många finländare, från ung till gammal, upplever utmaningar med att klara av detta nya normala. Andra sitter och grubblar på hur framtiden ska bli. Är du skolelev kanske du längtar efter att hänga med kompisarna. Är du arbetstagare kanske du funderar på om du får behålla jobbet och hur du ska klara dig ekonomiskt. Är du senior kanske du har blivit totalt isolerad och lämnad ensam med din oro. 

Bli inte ensam med din oro och dina grubblerier - tala med en mental tränare istället! 

Förbundet för Mentala Tränare i Finland erbjuder nu kostnadsfria samtal. Samtalen kan handla om att dela din oro med någon, att bolla idéer om möjliga lösningar på en beklämmande situation eller varför inte passa på att reflektera över vad du egentligen vill ha ut av livet.

Samtalen utförs av förbundets medlemmar, som alla är utbildade mentala tränare. De sker konfidentiellt och med förbundets etiska regler som ramverk. De kan utföras per telefon eller via webben. 

Samtalet räcker 60 min. För eventuella fortsatta samtal uppbärs en avgift som du kommer överens om med den mentala tränaren. 

Om du vill utnyttja möjligheten till ett kostnadsfritt samtal, fyll i formuläret nedan så blir du ihopmatchad med en mental tränare. Vi ser fram emot att höra av dig!


Diskussionsforum för medlemmar 18.05.2020 kl 18

Det är många som behöver hjälp och stöd just nu. Vi mentala tränare, som brinner för att hjälpa andra, har fullt upp med att försöka räcka till på alla fronter.

Men du glömmer väl inte att ta hand om dig själv också?

Välkommen på förbundets diskussionsträff för att diskutera hur du som mental tränare hand om dig i kristider! Tillsammans bollar vi bland annat metoder för att hantera känslor av oro, osäkerhet och otillräcklighet hos sig själv och andra:

 • Vad är medlemmarnas bästa tips för att tanka energi och återhämtning?
 • Vilka är de största utmaningarna just nu och hur kan de tacklas?
 • Hur finner man drivkraft för att motivera sig till affärsutveckling, såsom att ta fram digitala tjänster?

Vi ses över zoom måndagen den 18.5. kl 18 - välkommen!

Anmäl dig till amy.skogberg@mentaltrainersfinland.fi så får du länken.Diskussionsforum för medlemmar 14.04.2010 kl 17

I rådande krisläge behöver vi samlas, diskutera, stödja varandra och få hjälp av allas bästa tips och erfarenheter. Alla medlemmar i förbundet är välkomna att delta i ett diskussionsforum tisdagen den 14.4

Förbundets första virtuella diskussionsforum ordnades den 28.3. med Rita Ahvenniemi, Christine Suvanto och Jouko Mikkola som panelister. Tillfället lockade 15 medlemmar som ivrigt diskuterade bl.a. följande:

 1. Hur kan vi nätverka och på bästa sätt stödja varandra under den situation som samhället befinner sig i? Hur kan jag som mental tränare stödja mig själv och personer i min närhet? 
 2. Nya idéer och tips för hur man som företagare och mental tränare kan utnyttja digitala verktyg och plattformar när fysiska träffar med klienter inte är möjliga. 
 3. Vad kan vi mentala tränare och förbundet gemensamt göra för att hjälpa till i den situation som vi nu befinner oss i (pro bono idéer)?
 4. Det finns ett enormt behov av mental träning också efter krisen. Hur kan vi bäst förbereda oss för att vi då är synliga och tillgängliga? Vad kan vi göra med våra samarbetspartners?

Tack till alla som hade möjlighet att delta och bidraga med er värdefulla kunskap, tankar och idéer, samt ett speciellt tack till panelisterna Rita, Christine och Jokeri. 

Anmäl dig till amy.skogberg@mentaltrainersfinland.fi, så får du länken till webmötet.


Ny styrelse för 2020-2021

Förbundet har hållit årsmöte 28.03.2020 och valt en ny styrelse för det nya verksamhetsåret. Till ordförande för förbundet valdes Mikaela Albäck och till styrelsemedlemmar valdes Maria Engström, Nina Granmo (ny), Tarja Haapala, Camilla Häggkvist-Dahlback, Anci Jylhä, Jouko Mikkola (ny), Amy Skogberg (ny), samt som ersättare Jenny Sinisalo.

Vi vill passa på att tacka Linnea Rudnäs för det gångna årets styrelsearbete, samt Jenny Sinisalo för insatsen som informatör under det senaste verksamhetsåret och under de två tidigare åren som styrelseordförande.


*Flyttad till hösten 2020*

Fortbildningsdag - 4. Mental träning vid kris (en personlig reflektion)

Fortbildningsdagen riktar sig till dig som är färdigutbildad mental tränare. Fortbildningen räknas också som en förberedande fortbildningsdag inför certifiering. Läs mera här (klicka).   

När vi drabbas av en allvarlig kris... Som mental tränare behöver du då tänka på att i akutskedet låta processerna ha sin gång. Om du som mental tränare kommer in med fel verktyg eller är okänslig för den drabbades sinnestillstånd kan du göra situationen värre. Vi diskuterar vad du kan göra, när du skall vara aktiv och vad denna aktivitet bör innehålla.

Tidpunkt 21.3.2020 kl. 9-16 

Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab 
Plats: Norrvalla - Campus Norrvalla 
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå

Kurspris: 95,00 €

Utbildare: Stefan Fagerlund

Läs mera här (klicka).

*Flyttad till hösten 2020*

Fortbildningsdag - Sjukdomar och mental träning

Fortbildningsdagen riktar sig till dig som är färdigutbildad mental tränare. Fortbildningen räknas också som en förberedande fortbildningsdag inför certifiering. Läs mera här (klicka).    

Mental träning handlar om friskvård och det är precis det vi kommer att diskutera under den här föreläsningen. Vi kommer att gå igenom verktyg som kan användas tillsammans med personer som drabbats av cancer. Det handlar om hur vi kan använda avslappningsträning och specifik mental föreställningsträning för att hjälpa klienten. Det kan till exempel handla om att hjälpa klienterna att hantera eventuella bieffekter av cancerbehandlingen. Det handlar oftast om smärt- och stresshantering, samt ångest över att ha drabbats av en cancersjukdom.

Tidpunkt: Fredag 27.3.2020 kl. 9:00- 16:00
Föreläsare: Bengt Aspfors 

Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Solvalla - Solvalla Idrottsinstitut
Adress: Nouxvägen 82 , 02820 Esbo

Kontakt: Karoliina Laaksoharju
karoliina.laaksoharju@folkhalsan.fi
050-4908818

Läs mera här (klicka).

Mental Management våren 2020 Att förändra tanke- och verksamhetsmodeller (mindset), modulerna 7-12

Mental Management är en praktisk modell med konkreta redskap som hjälper oss att klara av olika krav och situationer.

När omvärlden förändras, ändrar sig inte vår inre värld i samma takt. På seminarierna lär vi oss ompröva tänkesätt och upprätthålla vår energinivå så att vi uppnår både goda resultat och arbetsglädje.

SEMINARIER (7-12) VÅREN 2020

Lö 4.4 klo 9.00-16.00 (modulerna 7 och 8)
Konsten att framträda och väcka intresse
Att leda sig själv och andra

Lö 25.4 klo 9.00-16.00 (modulerna 9 och 10)
Skippa dåliga vanor. Inled goda vanor.
Time management: tid - var får man det?

Lö 9.5 klo 9.00-16.00 (modulerna 11 och 12)
Ut med positivt tänkande - in med positivt handlande
Konsten att göra val och hålla fast vid dem

Pris per seminariedag: 120 € (2 moduler à 60 €) + moms 24 %, inalles 148 €

Plats: Campus Allegro, Runebergsgatan 8, 68600 Jakobstad

Utbildare: FT Rita Ahvenniemi (www.training.fi)

Anmälan: via länken (klicka)

Information:
Rita Ahvenniemi, 044 015 0649 rita.ahvenniemi@kktavastia.fi
Kirsi Vuotila, 040 632 4341 kirsi.vuotila@centria.fi
Riikka Store, 044 725 0402 riikka.store@centria.fi 

Fortbildningsdag - 8.4.2020, Vörå

Fortbildningsdagen riktar sig till dig som är färdigutbildad mental tränare. Fortbildningen räknas också som en förberedande fortbildningsdag inför certifiering. Läs mera här (klicka). 

Ons. den 8.4 kl. 9 - 16
Snabba strategier att hantera spännings- och paniktillstånd

Livet öppnar sig mera, när vi blir kvitt onödiga begränsningar.

Arrangör och utbildare: Jeanette Szymanski

Pris 80 € / dag + moms 24 % (19,20 €), inalles 99,20 €
Plats: Marias Hälsonycklar, Kaitsorvägen 5, 66710 Kaitsor (Vörå)

Kontakt: www.jeanette.fi, info@jeanette.fi, tel. 040-864 1381

*Flyttad till hösten 2020*

Fortbildningsdag - Mental träning och förändringsarbete

Fortbildningsdagen riktar sig till dig som är färdigutbildad mental tränare. Fortbildningen räknas också som en förberedande fortbildningsdag inför certifiering. Läs mera här (klicka). 

Som mental tränare möter du kanske dagligen klienter som står inför någon form av förändring. Bengt kommer att dela med sig av egna insikter, tips och verktyg som du kan använda tillsammans med dina klienter, likväl som med dig själv, för att tillåta nödvändiga och önskvärda förändringar i livet. Förändringsarbetet löser sig när du:

 • Själv bestämmer vad du vill förändra
 • Lär dig hur förändring går till
 • Sätter upp utmanande och attraktiva mål
 • Tar fram dina styrkor och kompetenser
 • Ser positivt på saker och ting
 • Skapar ett gynnsamt motivationsklimat
 • Tar hjälp av dina supportrar
 • Gör små framsteg
 • Tar tillvara framgångar
 • Lär dig hantera utmaningar

Tidpunkt: Lördag 18.4.2020 kl. 9-16

Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Norrvalla - Campus Norrvalla
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå

Kurspris: 95,00 €

Utbildare: Bengt Aspfors

Läs mera här (klicka).

Fortbildningsdag - 21.4.2020, Vörå

Fortbildningsdagen riktar sig till dig som är färdigutbildad mental tränare. Fortbildningen räknas också som en förberedande fortbildningsdag inför certifiering. Läs mera här (klicka).

Tis. den 21.4 kl. 9 - 16
Stresshantering och förändringsberedskap

Våra strategier bestäms av uppgiftens målsättning i förhållande till givna resurser. Korta stunder av avslappning hjälper oss att bibehålla jämvikten. 

Arrangör och utbildare: Jeanette Szymanski

Pris 80 € / dag + moms 24 % (19,20 €), inalles 99,20 €
Plats: Marias Hälsonycklar, Kaitsorvägen 5, 66710 Kaitsor (Vörå)

Kontakt: www.jeanette.fi, info@jeanette.fi, tel. 040-864 1381

Kurs i Mindfulnessbaserad stressreduktion MBSR, 24.4.2020 Esbo

3 dagars baskurs i Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR

En kurs för dig som vill få tillgång till Mindfulness som ett redskap i ditt arbete och för att utveckla dig själv. Mindfulness är ett användbart förhållningssätt i arbetet med klienter, patienter, elever och medarbetare samt ett sätt att ta hand om sig själv i arbetet med andra människor. För dig som privatperson ger det möjlighet till fördjupad självkännedom och ökad närvaro och livskvalité i livet.
Inga förkunskaper krävs. Både du som är professionell och kommer som privat är välkommen.

Kanske jobbar du inom människovårdande yrke som socionom, psykolog, sjuksköterska, läkare, inom äldrevård eller inom skola.

Mindfulnessbaserd stressreduktion, MBSR är evidensbaserat och omfattande forskning finns inom området framförallt inom smärta och stress. Kursen bygger på övningar, reflektion och teori och aktuell forskning som varvas. Kursen ger grundläggande kunskap i Mindfulnessbaserad stressreduktion som ett professionellt redskap och ett verktyg att använda i vardagen.

Mindfulness kan bidra positivt inom områden såsom:

• Ger effektiv återhämtning och vila
• Ökad medvetenhet om koppling mellan tankar-känslor och kroppsförnimmelser
• Ökad möjlighet att hantera egen och andras stress, utmanande känslor och smärta
• Minskad prestationsångest och självkritik
• Närvaro och lyhördhet i samtal
• Fördjupad självkännedom
• Ökad medkänsla och självmedkänsla
• Ökad kreativitet och spontanitet
• Ökad möjlighet till medvetna val
• Ökad medvetenhet vid stress i kontakt med andra männsikor, i svåra samtal

Tid: 24- 26.4.2020

Plats: Folkhälsan Solvalla, Esbo

Tidtabell för närstudiedagarna:

Fredag 24.4.2020 kl. 9:00- 17:30
Lördag 25.4.2020 kl. 9:00- 17:30
Söndag 26.4.2020 kl. 9:00- 13:00

*Flyttad till hösten 2020*

Fortbildningsdag - 5. Mental träning för ledare/chefer

Fortbildningsdagen riktar sig till dig som är färdigutbildad mental tränare. Fortbildningen räknas också som en förberedande fortbildningsdag inför certifiering. Läs mera här (klicka).

Utmaningen för en mental tränare ligger i att hantera ledarnas motstånd mot mental träning överhuvudtaget. Vi utgår från att ledarens främsta verktyg är han själv som person. Vi diskuterar hur man får ledarna att inse detta, att testa metoderna i mental träning och hur det påverkar medarbetarna. Under dagen har vi en kort teoridel, sen diskuterar vi:

 • Vad är effektivt ledarskap?
 • Vem kan bli en effektiv ledare?
 • Vilket motstånd mot mental träning möter du och hur kan du sälja in tanken trots motståndet?
 • Vilka verktyg lönar det sig att erbjuda en ledare som är stressad?

Tidpunkt: 25.4.2020 kl. 9-16

Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Norrvalla - Campus Norrvalla
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå

Kurspris: 95,00 € 

Utbildare: Stefan Fagerlund

Läs mera här (klicka).