Mental coach utbildningar

Evenemang, grundkurser och forbildning inom mental träning.

18.11.2023 ESBO, SOLVALLA
Utbildningsdag kl. 10:00—17:00

KRING KREATIVITET INOM MENTAL TRÄNING

Möjlighet till certifiering

  • Utbildare: FT Rita Ahvenniemi (www.training.fi)

  • Pris: 50 € + moms / MTiF-jäsenille ilmainen
  • Folkhälsan Solvalla, Espo Noux

LÄS MER »

HÖSTEN 2023 – VÅREN 2024 JAKOBSTAD

NLP PRACTITIONER

NLP, Neuro-Linguistic Programming, är en internationell utbildning på inalles 16 dagar. NLP är en beteendeorienterad kunskapsmodell, som erbjuder rikligt med praktiska redskap att hantera olika situationer i arbetslivet och det privata. Utbildningens innehåll är lätt att koppla ihop med annat kunnande från tidigare utbildningar. Inga hemuppgifter. Allt sker på plats och ställe.

  • Tränare: Rita Ahvenniemi
  • Anmälan senast 20.6.2023

LÄS MER »

HÖSTEN 2023 BORGÅ

MENTAL TRÄNING II

Utbildningen är tvåspråkig, sve-fi, varför baskunskaper i de språken underlättar närvarodeltagandet. Utbildningens material finns tillgängligt på båda språken.

  • Utbildare: RiittaFia Korpela (www.viasensus.fi)

  • Anmälan:

    nina.wackstrom@akan.fi

LÄS MER »

Fortbilningsdagar för förändringsberedskap och motivation samt för certifiering av mentala tränare

Jakobstad, Campus Allegro, 2023

Dagarna lämpar sig för alla som är intresserade av ämnet.

Du kan anmäla dig till en eller flera dagar i enlighet med ditt intresse och din tidtabell.

Campus Allegro, Runebergsgatan 8, 68600 Jakobstad

Mån 15.5.2023 kl. 9 – 16 Milton H. Ericksons kommunikationsstrategier: hur man handskas med obenägenhet till förändring.

Ons 14.6.2023 kl. 9 – 16 Karisma: nyckeln till goda relationer och kundkontakter. Karisma är en brinnande energi, som vi alla kan lära oss. Man kan öva upp det som vilken som helst färdighet, och varje människa kan bli en karismatisk person.

To 17.8.2023 kl. 9 – 16 Effektiva strategier vid addiktioner: gamla tankemodeller smulas sönder och beteendet ges en ny riktning.

To 7.9.2023 kl. 9 – 16 Snabba strategier att hantera spännings- och paniktillstånd: livet öppnar sig mera, när vi blir kvitt onödiga begränsningar.

To 28.9.2023 kl. 9 – 16 Stresshantering och förändringsberedskap: våra strategier bestäms av uppgiftens målsättning i förhållande till givna resurser. Korta stunder av avslappning hjälper oss att bibehålla jämvikten.

Pris 80 € / dag + moms 24 %

Utbildare: RiittaFia Korpela, www.viasensus.fi riitta.korpela@viasensus.fi 045-122 2654

Närmare information: Hannele Häli, hannele.hali@centria.fi

Relaxationshandledarutbildning (Mental Träning 1)

Borgå folkakademi

Runebergsgatan 16-18

Borgå

Info och anmälningar

senast 28.4.2023 på

www.akan.fi

19.5 - 2.9.2023

Utbildningen är tvåspråkig

Utbildare: Riitta "Fia" Korpela,

(www.viasensus.fi), ekon. kand, Certifierad

Mental tränare, Mental Manager, NLP Trainer,

NLP Coach, Social Panorama Consultant,

relaxationshandledare, arbetshandledare,

arbetsplatsmedlare, m.m.

Utbildningen omfattar 80 h närundervisning,

praktiska övningar 50 h

Läs mer på:

akan.fi/kurser/relaxationshandledare-1/