Utbilda dig till mental tränare på Norrvalla eller Solvalla 2019-2021

Mental träning ger bättre mental styrka och hjälper dig att fungera bättre i olika livssituationer. Den mentala träningen hjälper dig att med enkla medel bygga upp ett starkt inre klimat som gör att du står stadigt när det stormar i ditt liv. Utbildningen pågår två år.

Målgrupp:

Utbildningen är till för dig som vill bli mental tränare eller få det som extra kompetens i din verksamhet och du behöver inte ha några särskilda förhandskunskaper. Utbildningen riktar sig till alla som vill bli mera medvetna om och utveckla sina mentala processer och färdigheter, det som också kallas emotionella och sociala kompetenser, eller livskompetens. Någon form av dokumenterad studievana är en fördel. Med dina kunskaper och egna erfarenheter kan du sedan hjälpa andra människor att öka sin personliga effektivitet och sitt välbefinnande, både som yrkesmänniskor och privatpersoner.

Utbildningen innefattar 18 närstudiedagar per år och passen omfattar två vardagar, dvs. 9 pass per år. Till det kommer studiematerial och arbetsuppgifter. Undervisningen pågår alla dagar kl. 9-16.

Kursstart Norrvalla: 1.9.2019 (Läs mera här, klicka)

Kontaktperson: Joakim Träskelin
joakim.traskelin@folkhalsan.fi, 050-5850782

Kursstart Solvalla: 14.9.2019 (Läs mera här, klicka)

Kontaktperson:
Karoliina Laaksoharju
karoliina.laaksoharju@folkhalsan.fi, 050-4908818

Utbildare: Bengt Aspfors

Bengt arbetar kontinuerligt med sin egen personutveckling och har visionen att hjälpa människor till bättre välmående. Om bra kan bli bättre är bra inte bra nog är ett motto han lever efter. Bengt har arbetat 30 år inom den fysikaliska vården som enskild näringsidkare - först som massör och sedan 25 år som naprapat. Han arbetar nu som utbildare inom ämnesområdet personutveckling genom mental träning, NLP och hypnos. Bengt har de senaste 4 åren arbetat vid YH Novia och Högskolan på Åland som utbildare. Han är också utbildad friidrottstränare och fungerar som tränarutbildare inom SFI.

Pris

Grundutbildning: 1850 euro/år (3700 euro för hela utbildningen) 

Mentaltränarutbildning åk 2 Norrvalla och Solvalla 2019-2020

Årskurs 2 är en fortsättning på årskurs 1 i mentaltränarutbildningen. Utbildningen innefattar 18 närstudiedagar och passen omfattar två vardagar, dvs. 9 pass. Till det kommer studiematerial och arbetsuppgifter. Undervisningen pågår alla dagar kl. 9-16.

Träningsprogram - åk 2:

Modul 1-3 - Det coachande förhållningssättet
Modul 4 - Coaching med NVC
Modul 5 - Mental träningsplanering
Modul 6 - Träningsprogrammens uppbyggnad
Modul 7 - Retorik och snabbtekniker
Modul 8 - Snabbtekniker
Modul 9 - Mental träning av team/grupper och mental träning för barn

Kursstart Norrvalla: 09.09.2019 (Läs mera här, klicka)

Kontaktperson: Joakim Träskelin
joakim.traskelin@folkhalsan.fi, 050-5850782

Kursstart Solvalla: 16.09.2019 (Läs mera här, klicka)

Kontaktperson: Karoliina Laaksoharju
karoliina.laaksoharju@folkhalsan.fi, 050-4908818

Pris: Grundutbildning: 1850 euro/år (3700 euro för hela utbildningen)

Utbildare: Bengt Aspfors

Bengt arbetar kontinuerligt med sin egen personutveckling och har visionen att hjälpa människor till bättre välmående. Om bra kan bli bättre är bra inte bra nog är ett motto han lever efter.

Bengt har arbetat 30 år inom den fysikaliska vården som enskild näringsidkare - först som massör och sedan 25 år som naprapat. Han arbetar nu som utbildare inom ämnesområdet personutveckling genom mental träning, NLP och hypnos. Bengt har de senaste 4 åren arbetat vid YH Novia och Högskolan på Åland som utbildare. Han är också utbildad friidrottstränare och fungerar som tränarutbildare inom SFI. 

MENTAL TRAINING II, Jakobstad hösten 2019

Mental träning är en process för personlig utveckling, balans och hantering av olika situationer. Träningen är till stor nytta i arbetslivet, i skolvärlden och privat, då den innehåller mycket om förändring, inlärning, stresshantering och förebyggande av utmattning och depression. Vi lär oss sätta rätta mål och uppnå dem effektivt.

Utbildningen i mental träning är en naturlig fortsättning på relaxationshandledarutbldningen, men kan också gås skilt för sig. Intyg för benämningen 'Mental tränare' får man efter att man gått båda kurserna. Utbildningen kräver inga förskundskaper. Du kan del ta i utbildning innan Mental Träning I. Centria arrangerar Relaxation Trainer (Mental Training I) utbildningen i början av 2020.

Vi behandlar bland annat ämnen som
- Definition av mål och personlig utveckling
- Processer, som förstärker livsglädje och -kraft
- Mångsidig användning av avslappningsmetoder och förändrat medvetandetillstånd
- Hantering av stressiga situationer i arbets- och privatlivet
- Effektiv inlärning och förändringsberedskap
- Ett sunt självförtroende och god självkännedom

Läs mera här (klicka på länken).

Startdatum: 8.8.2019 

Tidtabell hösten 2019

to 8.8. kl. 9 -16 Motivation och förändring av attityd
fre 9.8. kl. 9 -16 Viktkontroll
to 22.8. kl. 9 -16 Tobaksavvänjning
fre 23.8. kl. 9 -16 Inlärning och minne
lö 7.9. kl. 9 -16 En stressfri vardag, att orka på jobbet
sö 8.9. kl. 9 -16 Mental träning inom idrotten
lö 28.9. kl. 9 -16 Neutralisering av rädslor
sö 29.9. kl. 9 -16 Ericksons metoder
lö 9.11. kl. 9 -16 Starkare självkänsla
sö 10.11. kl. 9 -16 Produktifiering och kreativitet

Utbildare: Rita Ahvenniemi, www.training.fi
tel. 044 015 0649, rita.ahvenniemi@kktavastia.fi 

Mindfulness baserad stressreduktion- MBSR, Esbo 16.9.2019 - 18.9.2019

Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) är en evidensbaserad metod som utarbetats av den amerikanska läkaren Jon Kabat-Zin på 1980-talet i USA. Metoden används kliniskt och den har varit föremål för mycket forskning. Det finns belägg för att utövande av mindfulness kan lindra smärta, stress, ångest och oro.

I september 2019 hålls en 3-dagars kurs i MBSR vid Solvalla i Esbo som leds av Katarina Lundblad.

- Kursen riktar sig främst till professionella som arbetar med andra människors hälsa och utveckling. Kanske som psykolog, socionom, sjukgymnast, psykiatriker, sjuksköterska, inom HR och ledarskap, skola och vård och omsorg, säger Lundblad.

Hon poängterar att den som är intresserad av personlig utveckling, eller av att förebygga och återhämta sig från stress, också är varmt välkommen.

Kursen på tre dagar ger en grundläggande praktisk erfarenhet av vad mindfulnessbaserad stressreduktion är och kombineras med teori och aktuell forskning. Nästa kurs hålls på Solvalla i Esbo 16.9.2019 - 18.9.2019.

Tidtabell för närstudiedagarna:

Måndag 16.9 kl. 9:00- 18:00
Tisdag 17.9 kl. 9:00- 18:00
Onsdag 18.9 kl. 9:00- 13:00

Kontaktperson: karoliina.laaksoharju@folkhalsan.fi

Läs mera via denna länk (klicka).

Mental Management Tavastia - Tre seminariedagar i Alicante i Spanien 23.-25.10.2019

Mental Management är en konkret modell med praktiska redskap som hjälper oss att klara av olika krav och situationer. 

När omvärlden förändras, ändrar sig inte vår inre värld i samma takt. För att kunna handskas med dessa ständigt återkommande förändringssituationer, behöver vi förmåga att ompröva tänkesätt och förmåga att slappna av.

Datum och innehåll för tre dagars seminarium i oktober 2019:

On 23.10 klo 9.30 -13.30 (modul 10)
Tid - hur får man det?

To 24.10 klo 9.30 -13.30 (modul 11)
Ut med positivt tänkande - in med positivt handlande

Fre 25.10 klo 9.30 -13.30 (modul 12)
Konsten att göra val och hålla fast vid dem

Plats: Spanien, Alicante universitet

Arrangör: Vanajakoulutus Oy, Utbildningskonsortium Tavastia

Utbildare: FT Rita Ahvenniemi (www.training.fi)

Pris: 150 € + moms. 24 %, inalles 186 €

Anmälan: rita.ahvenniemi@kktavastia.fi; 044-0150649

Övernattning: Ett litet, trevligt hotell i gamla stan

Enkelrum: 40 €/natt

Dubbelrum: 55 €/natt

Deltagarna kan förstås också själva reservera rum på vilket hotell som helst.

Instruktörsutbildning i Mindfulness på Solvalla, Esbo start 12.12.2019

Utbildningen riktar sig till dig som vill leda och instruera andra i mindfulness, både i grupp och individuellt. Utbildningen ger dig konkreta och tillämpningsbara verktyg för att lära människor att hantera och förebygga stress, smärta, ångest och oro. Som mindfulnessinstruktör hos oss får du en värdefull grund som du kan använda dig av oavsett vilket yrkesområde du kommer ifrån. Utbildningen ger dig teoretisk kunskap, praktisk träning i att leda och fördjupad egen träning samt ger dig förutsättningar att som mindfulnessinstruktör integrera mindfulness i ditt arbete inom terapi, sjukvård, vård och behandling socialt arbete och skola. 

Instruktörsutbildning i Mindfulness, 6 dagar (3+3 dagar) 

Tidpunkt:

Torsdag 12.12.2019 kl. 9- 18:00
Fredag 13.12.2019 kl. 9- 18:00
Lördag 14.12.2019 kl. 9- 13:00

Torsdag 27.2.2020 kl. 9- 18:00
Fredag 28.2.2020 kl. 9- 18:00
Lördag 29.2.2020 kl. 9- 13:00

Pris: 1500€

Läs mera här (klicka på länken).

Utbildare:

Utbildningen leds av Katarina Lundblad certifierad lärare i mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR vid Center for Mindfulness, medicinska kliniken i Massachusetts, USA. Katarina är socionom, meditationslärare, Steg 1- utbildad i kognitiv psykoterapi och är lärare i Mindful Self Compassion, MSC, Självmedkänsla. Katarina är även utbildad i MBKT (mindfulnessbaserad kognitiv terapi), Mindful Interpersonal Program och har flera års erfarenhet av att leda kurser och retreater i meditation och mindfulness.

Kontaktperson: Karoliina Laaksoharju
karoliina.laaksoharju@folkhalsan.fi, 050-4908818