Slappna av och må bättre, Kronoby 2.3-30.3.2020

För dig som vill unna dig en lugn, stressfri stund i vardagen. Kursen erbjuder avslappningsmetoder som stöder ditt allmänna välmående. Vi diskuterar olika teman bl.a. återhämtning och balans.

Klä dig bekvämt, ta med ett liggunderlag och en filt. 

Kursavgift: 20,00 €

Tidpunkt: 02.03.2020 - 30.03.2020
Måndag 18:30-20:00
Lektioner: 10 (5 ggr)

Plats: Internat- matsal- och hantverksbyggnaden - Kvarnkammaren
Torgarevägen 4, 68500 Kronoby

Lärare: Linnea Rudnäs

Anmälan: via länken (klicka)

Fortbildningsdag - 4. Mental träning vid kris (en personlig reflektion), 21.3.2020

Fortbildningsdagen riktar sig till dig som är färdigutbildad mental tränare. Fortbildningen räknas också som en förberedande fortbildningsdag inför certifiering. Läs mera här (klicka).   

När vi drabbas av en allvarlig kris... Som mental tränare behöver du då tänka på att i akutskedet låta processerna ha sin gång. Om du som mental tränare kommer in med fel verktyg eller är okänslig för den drabbades sinnestillstånd kan du göra situationen värre. Vi diskuterar vad du kan göra, när du skall vara aktiv och vad denna aktivitet bör innehålla.

Tidpunkt 21.3.2020 kl. 9-16 

Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab 
Plats: Norrvalla - Campus Norrvalla 
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå

Kurspris: 95,00 €

Utbildare: Stefan Fagerlund

Läs mera här (klicka).

Fortbildningsdag - Sjukdomar och mental träning, Esbo 27.3.2020

Fortbildningsdagen riktar sig till dig som är färdigutbildad mental tränare. Fortbildningen räknas också som en förberedande fortbildningsdag inför certifiering. Läs mera här (klicka).    

Mental träning handlar om friskvård och det är precis det vi kommer att diskutera under den här föreläsningen. Vi kommer att gå igenom verktyg som kan användas tillsammans med personer som drabbats av cancer. Det handlar om hur vi kan använda avslappningsträning och specifik mental föreställningsträning för att hjälpa klienten. Det kan till exempel handla om att hjälpa klienterna att hantera eventuella bieffekter av cancerbehandlingen. Det handlar oftast om smärt- och stresshantering, samt ångest över att ha drabbats av en cancersjukdom.

Tidpunkt: Fredag 27.3.2020 kl. 9:00- 16:00
Föreläsare: Bengt Aspfors 

Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Solvalla - Solvalla Idrottsinstitut
Adress: Nouxvägen 82 , 02820 Esbo

Kontakt: Karoliina Laaksoharju
karoliina.laaksoharju@folkhalsan.fi
050-4908818

Läs mera här (klicka).

Föreläsning: Den Mentala Koden med Rolli Snellman, 28.3.2020

*Inhiberad pga Corona/Covid-19* 

I en kombination av teori och engagerande övningar följda av aha-upplevelser, reder den mentala tränaren Rolli Snellman ut människans "mentala kod" .

I sitt arbete med mental träning för privatpersoner, företag, idrottare, racingförare mm, insåg Rolli tidigt att han ville ha en struktur på träningen. En struktur som skulle göra det hela mera begripligt både för klienterna och honom själv. Här tog den mentala koden form.

Vår hjärna är omformbar så länge vi lever, bara vi känner till metoderna. När vi förstår den mentala koden kommer vi att inse en större helhet och kan bättre uppnå förändring.

Föreläsningen är till för alla som vill få med sig verktyg för att förstå sig själva och andra bättre, kunna hantera stress eller rädslor bättre, må bättre och prestera bättre. Föreläsningen passar även fint för ungdomar. Ifall du sysslar med idrott eller något annat prestationsinriktat kommer du också att få mycket användbara redskap med dig hem!

Några utdrag ur föreläsningen:

- Den mentala koden. Så fungerar du. Så styr din hjärna dig och du din hjärna.
- Träna mentalt, hur då!? Mental träningsgrund.
- Avspänd effektivitet för optimal prestation.
- Ta kontrollen över dina mentala bilder!

Efter föreläsningen blir det också en workshop där vi kommer att prova på några praktiska övningar i hur du kan träna upp din hjärna för att bygga ett starkare inre.

Välkommen med för att optimera din mentala kod!

Pris: 25 euro, betalning vid dörren.

Gratis inträde för medlemmar i Mentaltränarförbundet.
Kaffeservering under föreläsningen ingår i priset.

Anmälan: Bindande anmälan till majo.engstrom@mentaltrainersfinland.fi.
Avbokning senast torsdag 26.3.2020, utan avbokning debiteras 10 euro.

Varmt välkomna!

Tidpunkt: 28.3.2020 kl. 10-12.30

Adress: Sundom UF, Sundomvägen 73 A, 65410 Vasa

Arr: Förbundet för mentala tränare i Finland & Sundom Ungdomsförening

Eventet hittar du på Facebook här! (klicka)

Mental Management våren 2020 Att förändra tanke- och verksamhetsmodeller (mindset), modulerna 7-12

Mental Management är en praktisk modell med konkreta redskap som hjälper oss att klara av olika krav och situationer.

När omvärlden förändras, ändrar sig inte vår inre värld i samma takt. På seminarierna lär vi oss ompröva tänkesätt och upprätthålla vår energinivå så att vi uppnår både goda resultat och arbetsglädje.

SEMINARIER (7-12) VÅREN 2020

Lö 4.4 klo 9.00-16.00 (modulerna 7 och 8)
Konsten att framträda och väcka intresse
Att leda sig själv och andra

Lö 25.4 klo 9.00-16.00 (modulerna 9 och 10)
Skippa dåliga vanor. Inled goda vanor.
Time management: tid - var får man det?

Lö 9.5 klo 9.00-16.00 (modulerna 11 och 12)
Ut med positivt tänkande - in med positivt handlande
Konsten att göra val och hålla fast vid dem

Pris per seminariedag: 120 € (2 moduler à 60 €) + moms 24 %, inalles 148 €

Plats: Campus Allegro, Runebergsgatan 8, 68600 Jakobstad

Utbildare: FT Rita Ahvenniemi (www.training.fi)

Anmälan: via länken (klicka)

Information:
Rita Ahvenniemi, 044 015 0649 rita.ahvenniemi@kktavastia.fi
Kirsi Vuotila, 040 632 4341 kirsi.vuotila@centria.fi
Riikka Store, 044 725 0402 riikka.store@centria.fi 

Fortbildningsdag - 8.4.2020, Vörå

Fortbildningsdagen riktar sig till dig som är färdigutbildad mental tränare. Fortbildningen räknas också som en förberedande fortbildningsdag inför certifiering. Läs mera här (klicka). 

Ons. den 8.4 kl. 9 - 16
Snabba strategier att hantera spännings- och paniktillstånd

Livet öppnar sig mera, när vi blir kvitt onödiga begränsningar.

Arrangör och utbildare: Jeanette Szymanski

Pris 80 € / dag + moms 24 % (19,20 €), inalles 99,20 €
Plats: Marias Hälsonycklar, Kaitsorvägen 5, 66710 Kaitsor (Vörå)

Kontakt: www.jeanette.fi, info@jeanette.fi, tel. 040-864 1381

Fortbildningsdag - Mental träning och förändringsarbete. 18.4.2020, Vörå

Fortbildningsdagen riktar sig till dig som är färdigutbildad mental tränare. Fortbildningen räknas också som en förberedande fortbildningsdag inför certifiering. Läs mera här (klicka). 

Som mental tränare möter du kanske dagligen klienter som står inför någon form av förändring. Bengt kommer att dela med sig av egna insikter, tips och verktyg som du kan använda tillsammans med dina klienter, likväl som med dig själv, för att tillåta nödvändiga och önskvärda förändringar i livet. Förändringsarbetet löser sig när du:

 • Själv bestämmer vad du vill förändra
 • Lär dig hur förändring går till
 • Sätter upp utmanande och attraktiva mål
 • Tar fram dina styrkor och kompetenser
 • Ser positivt på saker och ting
 • Skapar ett gynnsamt motivationsklimat
 • Tar hjälp av dina supportrar
 • Gör små framsteg
 • Tar tillvara framgångar
 • Lär dig hantera utmaningar

Tidpunkt: Lördag 18.4.2020 kl. 9-16

Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Norrvalla - Campus Norrvalla
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå

Kurspris: 95,00 €

Utbildare: Bengt Aspfors

Läs mera här (klicka).

Fortbildningsdag - 21.4.2020, Vörå

Fortbildningsdagen riktar sig till dig som är färdigutbildad mental tränare. Fortbildningen räknas också som en förberedande fortbildningsdag inför certifiering. Läs mera här (klicka).

Tis. den 21.4 kl. 9 - 16
Stresshantering och förändringsberedskap

Våra strategier bestäms av uppgiftens målsättning i förhållande till givna resurser. Korta stunder av avslappning hjälper oss att bibehålla jämvikten. 

Arrangör och utbildare: Jeanette Szymanski

Pris 80 € / dag + moms 24 % (19,20 €), inalles 99,20 €
Plats: Marias Hälsonycklar, Kaitsorvägen 5, 66710 Kaitsor (Vörå)

Kontakt: www.jeanette.fi, info@jeanette.fi, tel. 040-864 1381

Kurs i Mindfulnessbaserad stressreduktion MBSR, 24.4.2020 Esbo

3 dagars baskurs i Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR

En kurs för dig som vill få tillgång till Mindfulness som ett redskap i ditt arbete och för att utveckla dig själv. Mindfulness är ett användbart förhållningssätt i arbetet med klienter, patienter, elever och medarbetare samt ett sätt att ta hand om sig själv i arbetet med andra människor. För dig som privatperson ger det möjlighet till fördjupad självkännedom och ökad närvaro och livskvalité i livet.
Inga förkunskaper krävs. Både du som är professionell och kommer som privat är välkommen.

Kanske jobbar du inom människovårdande yrke som socionom, psykolog, sjuksköterska, läkare, inom äldrevård eller inom skola.

Mindfulnessbaserd stressreduktion, MBSR är evidensbaserat och omfattande forskning finns inom området framförallt inom smärta och stress. Kursen bygger på övningar, reflektion och teori och aktuell forskning som varvas. Kursen ger grundläggande kunskap i Mindfulnessbaserad stressreduktion som ett professionellt redskap och ett verktyg att använda i vardagen.

Mindfulness kan bidra positivt inom områden såsom:

• Ger effektiv återhämtning och vila
• Ökad medvetenhet om koppling mellan tankar-känslor och kroppsförnimmelser
• Ökad möjlighet att hantera egen och andras stress, utmanande känslor och smärta
• Minskad prestationsångest och självkritik
• Närvaro och lyhördhet i samtal
• Fördjupad självkännedom
• Ökad medkänsla och självmedkänsla
• Ökad kreativitet och spontanitet
• Ökad möjlighet till medvetna val
• Ökad medvetenhet vid stress i kontakt med andra männsikor, i svåra samtal

Tid: 24- 26.4.2020

Plats: Folkhälsan Solvalla, Esbo

Tidtabell för närstudiedagarna:

Fredag 24.4.2020 kl. 9:00- 17:30
Lördag 25.4.2020 kl. 9:00- 17:30
Söndag 26.4.2020 kl. 9:00- 13:00

Fortbildningsdag - 5. Mental träning för ledare/chefer, 25.4.2020

Fortbildningsdagen riktar sig till dig som är färdigutbildad mental tränare. Fortbildningen räknas också som en förberedande fortbildningsdag inför certifiering. Läs mera här (klicka).

Utmaningen för en mental tränare ligger i att hantera ledarnas motstånd mot mental träning överhuvudtaget. Vi utgår från att ledarens främsta verktyg är han själv som person. Vi diskuterar hur man får ledarna att inse detta, att testa metoderna i mental träning och hur det påverkar medarbetarna. Under dagen har vi en kort teoridel, sen diskuterar vi:

 • Vad är effektivt ledarskap?
 • Vem kan bli en effektiv ledare?
 • Vilket motstånd mot mental träning möter du och hur kan du sälja in tanken trots motståndet?
 • Vilka verktyg lönar det sig att erbjuda en ledare som är stressad?

Tidpunkt: 25.4.2020 kl. 9-16

Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Norrvalla - Campus Norrvalla
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå

Kurspris: 95,00 € 

Utbildare: Stefan Fagerlund

Läs mera här (klicka).