Have a Nice Conflict,                Helsingfors 18-19.11.2019

Då ett företag ska spara skalar man ofta bort utgifter jämnt över alla delar av helheten (osthyvelsprincipen) eller så prioriterar man helt bort vissa delar (tårtspadeprincipen). Men det finns smartare sätt att spara pengar, nämligen att se över hur organisationen mår. Med positiv kommunikation och god konflikthantering kan man spara stora summor i företaget. Stoppa konflikten innan den startar och vänd friktion till framgång! 

OM KURSEN

Medarbetare som mår dåligt på grund av stress, vardaglig irritation och olösta konflikter ger ofta inkomstbortfall i form av sämre effektivitet och lägre produktivitet. Samarbetsproblem på en arbetsplats kan vara svåra att lösa men med våra metoder kan du vända motgång till framgång. Företag och organisationer kan spara stora summor genom att lära sig hur man kommunicerar, hanterar konflikter och sporrar team, ledare och medarbetare.

KURSFAKTA

Kursens omfattning: 2 dagar.
Antal timmar: 16.
Språk: Kursen arrangeras på finska och svenska.
Förkunskaper: På denna kurs krävs inga förkunskaper.
Kursintyg: Efter genomförd kurs utfärdas kursintyg.
Kursavgift: 890 euro exkl. moms. I priset ingår Have a Nice Conflict-boken, en individuell SDI-kartläggning, för- och eftermiddagskaffe.

Kontaktuppgifter: +358 50 381 4737 eller +358 45 847 0443

info@positivesolutions.fi

www.positivesolutions.fi

Läs mera här (klicka).

TotalSDI certifierad handledare, Helsingfors 23-25.9.2019 och 25.11.2019

Med en TotalSDI Certifiering har du tillgång till de kvalitativa verktyg som TotalSDI är när det gäller att utveckla ledarskap, bygga starka och effektiva team, smidigare samarbeten och mer effektivt kunna hantera konflikter. TotalSDI bygger på gedigen forskning och lång erfarenhet. (Porter, Scudder) Bli certifierad handledareTotalSDI är det kartläggningsverktyg många av världens främsta coacher, utbildare, konsulter, HR experter väljer att använda. TotalSDI kommer vara ett värdefullt tillägg till din förmåga att utveckla framgångsrika organisationer, team och ledare. TotalSDI certifieringen ger även värdefulla CCE poäng för certifierade ICF coacher. Vill du veta mera om detta, kontakta oss gärna det. Hos oss har du även möjlighet till dubbelcertifiering: Total SDI + Internationellt certifierad coach. Dubbelcertifieringsrabatt: 400€   

Pris 2 900 euro + moms, där följande ingår:

 • Certifiering under 3 + 1 dagar
 • Handledarmaual
 • Tillgång till en Handledarportal på nätet (online) med bl a färdiga föreläsningsförslag och filmer på övningar du kan göra med dina grupper
 • Stöd- och införsäljningsmaterial
 • Handledning vid behov
 • För- och eftermiddagskaffe

Läs mera här (klicka).

Kontaktuppgifter: +358 50 381 4737 eller +358 45 847 0443

info@positivesolutions.fi
www.positivesolutions.fi

Mental träning och idrott, start 26.10.2019

Om du har möjligheten att vinna den tävling du ställer upp i så skapar det såklart motivation och engagemang. Att vinna ger dig en härlig känsla, speciellt om du vet att du tränat hårt inför tävlingen och om du dessutom presterar på topp under själva tävlingen. Baksidan av myntet är naturligtvis möjligheten att du kan förlora. En förlust är alltid en besvikelse. Vinstpokalen har bara plats för ett namn åt gången.

Om det är så att du bara tänker i termer av "vinst" eller "förlust", så måste det bli det ena eller det andra. Det här sättet att tänka gör att du riskerar att skapa en svart-vit värld, där du antingen är på toppen eller i botten. Det finns bara en vinnare, men många förlorare. Det som är farligt i det här läget är om du tror att du är en förlorare bara för att du inte vinner över dina medtävlare.

Vi kommer att gå igenom en mängd verktyg som kan vara användbara i arbetet med idrottare. 

Datum för kursen:

26-27.10.2019 kl. 9.00-16.00

23-24.11.2019 kl. 9.00-16.00

11-12.1.2020 kl. 9.00-16.00

15-16.2.2020 kl. 9.00-16.00

Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Kontakt: Joakim Träskelin
joakim.traskelin@folkhalsan.fi
050-5850782
Kurspris: 595,00 € 

Utbildare: Bengt Aspfors

Läs mera här (klicka).

FÖRELÄSNINGSDAG MED CHRISTINE SUVANTO, Helsingfors 23.11.2019 

Kl. 10-12 MENTALTRÄNING, COACHING INOM IDROTT OCH SPORT

En interaktiv föreläsning om mentalträning, professionell coaching där vi sätter idrottaren i fokus.


- Vad innebär det i praktiken?
- Ett givande samarbete, vad behöver vi tänka på, vad krävs?
- Ansvarsfördelning, vem ansvarar för vad?
- Varför blir resultatet inte genast en full pott? Vad göra?

Stor erfarenhet finns hos deltagarna, den tar vi vara på här. Tillsammans funderar, diskuterar och övar vi för att utvecklas och få insikter att använda i praktiken.

Kl. 12-13 LUNCH

Kl. 13-15 HUR ANVÄNDA MENTALTRÄNING, COACHING I AFFÄRSLIVET

Vi fortsätter med den interaktiva föreläsningen, denna gång med fokus på affärslivet.


- Hur gynnas affärslivet av mjuka värden såsom mentalträning/coaching?
- Vilka utmaningar möter vi i organisationer? Varför går det inte som på Strömsö?
- Hur tacklar vi dem?
- Vad behöver vi tänka på då vi går in i organisationer och team?

Frågor, svar, diskussioner och alternativa lösningar. Under båda föreläsningarna delar Christine frikostigt med sig av sina egna erfarenheter.

Kl.15-16 AVSLUTANDE DISKUSSION

Christine Suvanto

ICF Professional Certified Coach (PCC) NLP Master Practitioner, Mental Tränare, TotalSDI Master Trainer, Mental Manager, utbildare, coach, föreläsare, konflikthanterare, mentor


Tidpunkt: 23.11.2019 kl. 10-16 

Plats: Positive Solutions/CoachCompanion, Arabiagatan 12, Helsingfors (3 vån). 

Anmälan: till majo.engstrom@mentaltrainersfinland.fi

Icke medlemmar: 55euro
Medlemmar i Förbundet för mentala tränare i Finland: fritt inträde

Varmt välkomna! 

Arrangör: Förbundet för mentala tränare i Finland rf

Slappna av och må bättre, Kronoby 4.11-2.12.2019

För dig som vill unna dig en lugn, stressfri stund i vardagen. Kursen erbjuder avslappningsmetoder som stöder ditt allmänna välmående. Vi diskuterar olika teman bl.a. återhämtning och balans.

Klä dig bekvämt, ta med ett liggunderlag och en filt.

Kursavgift: 20,00 €

Tidpunkt: 04.11.2019 - 02.12.2019 
Måndag 18:30-20:00 
Lektioner: 10 (5 ggr)  

Plats: Internat- matsal- och hantverksbyggnaden - Kvarnkammaren
Torgarevägen 4, 68500 Kronoby

Lärare: Linnea Rudnäs

Anmälan: via länken (klicka)

CoachCompanions Skolcoach, Helsingfors 11-12.11.2019

Skolcoachen, är en professionell coach som gått en internationellt ackrediterad coachutbildning. Skolcoachen är en extra resurs i skolan, en neutral person, som ser hjälten i varje individ. Till en skolcoach kommer klienten, som ett blankt papper, inte som ett vitsord, en diagnos. Skolcoachen coachar elever i allt från motivation, framtidsplaner, prestationskrav till självförtroende, självkänsla mm. Coaching bygger alltid på frivillighet. Tillsammans arbetar coach och klient mot ett tydligt och inspirerande mål. Med coachens hjälp hittar klienten sina gåvor och talanger och frigör en inre potential som hen kanske inte ens trodde sig ha. Nya tankebanor, möjligheter och steg mot det önskade målet hittas. Skolcoachen är lättillgänglig och finns där, som coach, både för elever och lärare. I professionell coaching ingår coach och klient ett partnerskap där ingendera är under eller över, utan går sida vid sida, mot målet. 

För dig diplomerade coach, en två dagars fortbildning, där vi tittar på vad skolcoach, är och inte är.

Pris: 450€ + moms för dig, som redan är diplomerad eller certifierad coach (2 dagar).

Pris: 3 150€ för dig som anmäler dig till Diplomutbildningen 8+1 dagar + 2 dagar skolcoach.

Kursinnehåll: 5 moduler á 2 dagar (kl 9-17), samt en diplomeringsdag.

Läs mera här (klicka).

Ta gärna kontakt, så diskuterar och planerar vi tillsammans den bästa lösningen för dig och din skola!

Kontaktuppgifter: +358 50 381 4737 eller +358 45 847 0443

info@positivesolutions.fi
www.positivesolutions.fi

CoachCompanions internationella Certifieringsprogram för ACC och PCC nivå, Helsingfors hösten 2019

Ta din professionella coaching till nya nivåer, finn din egen kraft och potential och bli internationellt certifierad av ICF. CoachCompanion är ett av International Coach Federation (ICF) ackrediterat och kvalitetssäkrat coachutbildningsföretag med gedigen erfarenhet och nöjda kursdeltagare. Diplomutbildning i coaching utgör grundutbildningen inom professionell coaching. Kvalitetsmedvetna coacher vill så snart som möjligt fortbilda sig för certifiering på ACC-nivå och senare PCC-nivå. Givetvis kan du gå utbildningen även om du inte siktar på en internationell certifiering, men känner att du vill växa ytterligare som människa. Fortbildningen ger en fördjupning av ICF:s samtliga 11 kärnkompetenser samt coachmetoder. Den är också en utvecklingsresa som leder till en större personlig mognad. Utbildningen är upplevelsebaserad med mycket övningar. En del övningar är egen insikt och utveckling, vi vässar det viktigaste coachredskapet dvs coachen själv. Men de flesta övningar kan användas vidare direkt i klientarbetet.

Helsingfors - hösten 2019 svenska

Dag 1 11.9.2019
Dag 2 11.10.2019
Dag 3 13.11.2019
Dag 4 11.12.2019
Dag 5 8.1.2020
Dag 6 12.2.2020
Dag 7 11.3.2020
Dag 8 8.4.2020

Läs mera här (klicka).

Pris:

ACC 2.350€ Alumni 2.150€ PCC 2.350€ Alumni 2.150€ (inkl moms för privatpersoner, exkl moms för företag) Kostnad tillkommer för examination som genomförs separat efter avslutade fortbildningsdagar. Ca 180€ ex moms för ACC certifiering samt ca 310€ ex moms för PCC certifiering. Godkänd sk ACTP sänds sedan in till ICF för registrering till en lägre kostnad. Delbetalning är möjlig.

Kontaktuppgifter: +358 50 381 4737 eller +358 45 847 0443

info@positivesolutions.fi
www.positivesolutions.fi

CoachCompanions Hälsocoach,            28-29.11.2019

Vill du jobba med hälsofrämjande arbete på individ, grupp och organisationsnivå?

Behovet av hälsocoacher växer sig allt starkare. Individer och företag inser vinsterna med att satsa på hälsa för ökat välmående men också för ökad prestation. Arbetet som hälsocoach innebär att stötta och motivera till hälso- och livsstilsförändringar.

Efter vår utbildning, för diplomerade coacher, till hälsocoach kommer du direkt kunna coacha individer, grupper och organisationer i hälsa och livsstilsförändringar. Du får övning i och många konkreta verktyg för att direkt efter utbildningen köra igång.

För: Diplomerade och certifierade coacher (ICF)
Pris: 550€ + moms

Pris: 3 250€ för dig som anmäler dig till Diplomutbildningen 8+1 dagar + 2 dagar hälsocoach

Har du frågor eller vill du anmäla dig, kontakta oss på info@positivesolutions.fi eller på telefon 050 381 4737 

Fortbildningsdag - 2. 60+ och mental träning, 30.11.2019

Många äldre upplever en tomhet när de till exempel slutar arbeta. Under den här föreläsningen kommer vi att titta på och ta upp olika faktorer som kan vara till hjälp vid olika livsövergångar och speciellt i kombination med mental träning. Några punkter vi kommer att beröra: "Hur anpassa sig till nya omständigheter?", "Hur förhålla sig till åldrandet?" och "Hur hantera det att jag eventuellt blir mera beroende av andra?".

Tidpunkt 30.11.2019 kl. 9-16
Kurspris: 95,00 € 
Utbildare Bengt Aspfors
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab 

Läs mera här (klicka).

Instruktörsutbildning i Mindfulness på Solvalla, Esbo start 12.12.2019

Utbildningen riktar sig till dig som vill leda och instruera andra i mindfulness, både i grupp och individuellt. Utbildningen ger dig konkreta och tillämpningsbara verktyg för att lära människor att hantera och förebygga stress, smärta, ångest och oro. Som mindfulnessinstruktör hos oss får du en värdefull grund som du kan använda dig av oavsett vilket yrkesområde du kommer ifrån. Utbildningen ger dig teoretisk kunskap, praktisk träning i att leda och fördjupad egen träning samt ger dig förutsättningar att som mindfulnessinstruktör integrera mindfulness i ditt arbete inom terapi, sjukvård, vård och behandling socialt arbete och skola. 

Instruktörsutbildning i Mindfulness, 6 dagar (3+3 dagar) 

Tidpunkt:

Torsdag 12.12.2019 kl. 9- 18:00
Fredag 13.12.2019 kl. 9- 18:00
Lördag 14.12.2019 kl. 9- 13:00

Torsdag 27.2.2020 kl. 9- 18:00
Fredag 28.2.2020 kl. 9- 18:00
Lördag 29.2.2020 kl. 9- 13:00

Pris: 1500€

Läs mera här (klicka på länken).

Utbildare:

Utbildningen leds av Katarina Lundblad certifierad lärare i mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR vid Center for Mindfulness, medicinska kliniken i Massachusetts, USA. Katarina är socionom, meditationslärare, Steg 1- utbildad i kognitiv psykoterapi och är lärare i Mindful Self Compassion, MSC, Självmedkänsla. Katarina är även utbildad i MBKT (mindfulnessbaserad kognitiv terapi), Mindful Interpersonal Program och har flera års erfarenhet av att leda kurser och retreater i meditation och mindfulness.

Kontaktperson: Karoliina Laaksoharju
karoliina.laaksoharju@folkhalsan.fi, 050-4908818

Mental Management våren 2020 Att förändra tanke- och verksamhetsmodeller (mindset), modulerna 1-6

Mental Management är en praktisk modell med konkreta redskap som hjälper oss att klara av olika krav och situationer.

När omvärlden förändras, ändrar sig inte vår inre värld i samma takt. På seminarierna lär vi oss ompröva tänkesätt och upprätthålla vår energinivå så att vi uppnår både goda resultat och arbetsglädje.

SEMINARIER VÅREN 2020

Lö 25.1 klo 9.00-16.00 (modulerna 1 och 2)
Mental Management -modellens basredskap
Mindset: hur kodar vi verkligheten
Uppdatering av beteendet
Hantering av känslor, budskap och samarbete

Lö 8.2 klo 9.00-16.00 (modulerna 3 och 4)
Konsten att uppnå resultat: vad -> hur
Nycklarna till inspiration och förändringsberedskap
Glädje, lycka och skillnaden mellan dem
Ta tillvara dina styrkor - och upptäck nya!

Lö 14.3 klo 9.00-16.00 (modulerna 5 och 6)
Förändring på kommande igen - jeee!
Abc för glädje och välmående
Motivation - finns sånt?
Mekanismerna till framgång

Pris per seminariedag: 120 € (2 moduler à 60 €) + moms 24 %, inalles 148 €

Plats: Campus Allegro, Runebergsgatan 8, 68600 Jakobstad

Utbildare: FT Rita Ahvenniemi (www.training.fi)

Anmälan: via länken (klicka)

Information: 
Rita Ahvenniemi, 044 015 0649 rita.ahvenniemi@kktavastia.fi
Kirsi Vuotila, 040 632 4341 kirsi.vuotila@centria.fi
Riikka Store, 044 725 0402 riikka.store@centria.fi

Fortbildningsdag - Mental träning och förändringsarbete, Esbo 24.1.2020

Som mental tränare möter du kanske dagligen klienter som står inför någon form av förändring. Bengt kommer att dela med sig av egna insikter, tips och verktyg som du kan använda tillsammans med dina klienter, likväl som med dig själv, för att tillåta nödvändiga och önskvärda förändringar i livet. 

Förändringsarbetet löser sig när du:

 • Själv bestämmer vad du vill förändra
 • Lär dig hur förändring går till
 • Sätter upp utmanande och attraktiva mål
 • Tar fram dina styrkor och kompetenser
 • Ser positivt på saker och ting
 • Skapar ett gynnsamt motivationsklimat
 • Tar hjälp av dina supportrar
 • Gör små framsteg
 • Tar tillvara framgångar
 • Lär dig hantera utmaningar

Tidpunkt: Fredag 24.1.2020 kl. 9-16

Plats: Solvalla, Nouxvägen 82 , 02820 Esbo

Utbildare: Bengt Aspfors

Kontakt: Karoliina Laaksoharju
karoliina.laaksoharju@folkhalsan.fi
050-4908818 

Läs mera här (klicka).

Mental Management våren 2020 Att förändra tanke- och verksamhetsmodeller (mindset), modulerna 7-12

Mental Management är en praktisk modell med konkreta redskap som hjälper oss att klara av olika krav och situationer.

När omvärlden förändras, ändrar sig inte vår inre värld i samma takt. På seminarierna lär vi oss ompröva tänkesätt och upprätthålla vår energinivå så att vi uppnår både goda resultat och arbetsglädje.

SEMINARIER (7-12) VÅREN 2020

Lö 4.4 klo 9.00-16.00 (modulerna 7 och 8)
Konsten att framträda och väcka intresse
Att leda sig själv och andra

Lö 25.4 klo 9.00-16.00 (modulerna 9 och 10)
Skippa dåliga vanor. Inled goda vanor.
Time management: tid - var får man det?

Lö 9.5 klo 9.00-16.00 (modulerna 11 och 12)
Ut med positivt tänkande - in med positivt handlande
Konsten att göra val och hålla fast vid dem

Pris per seminariedag: 120 € (2 moduler à 60 €) + moms 24 %, inalles 148 €

Plats: Campus Allegro, Runebergsgatan 8, 68600 Jakobstad

Utbildare: FT Rita Ahvenniemi (www.training.fi)

Anmälan: via länken (klicka)

Information:
Rita Ahvenniemi, 044 015 0649 rita.ahvenniemi@kktavastia.fi
Kirsi Vuotila, 040 632 4341 kirsi.vuotila@centria.fi
Riikka Store, 044 725 0402 riikka.store@centria.fi 

Fortbildningsdag - 3. Cancer och mental träning, 01.02.2020

Mental träning handlar om friskvård och det är precis det vi kommer att diskutera under den här föreläsningen. Vi kommer att gå igenom verktyg som kan användas tillsammans med personer som drabbats av cancer. Det handlar om hur vi kan använda avslappningsträning och specifik mental föreställningsträning för att hjälpa klienten. Det kan till exempel handla om att hjälpa klienterna att hantera eventuella bieffekter av cancerbehandlingen. Det handlar oftast om smärt- och stresshantering, samt ångest över att ha drabbats av en cancersjukdom.

Tidpunkt 1.2.2020 kl. 9-16
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Utbildare: Bengt Aspfors
Kurspris: 95,00 €

Läs mera här (klicka).

Fortbildningsdag - 60+ och mental träning, Esbo 28.2.2020

Många äldre upplever en tomhet när de till exempel slutar arbeta. Under den här föreläsningen kommer vi att titta på och ta upp olika faktorer som kan vara till hjälp vid olika livsövergångar och speciellt i kombination med mental träning. Några punkter vi kommer att beröra: "Hur anpassa sig till nya omständigheter?", "Hur förhålla sig till åldrandet?" och "Hur hantera det att jag eventuellt blir mera beroende av andra?". 

Tidpunkt: Fredag 28.2.2020 kl. 9:00- 16.00
Föreläsare: Bengt Aspfors
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab 

Plats: Solvalla - Solvalla Idrottsinstitut
Adress: Nouxvägen 82 , 02820 Esbo

Kontakt: Karoliina Laaksoharju
karoliina.laaksoharju@folkhalsan.fi
050-4908818

Läs mera här (klicka). 

Slappna av och må bättre, Kronoby 2.3-30.3.2020

För dig som vill unna dig en lugn, stressfri stund i vardagen. Kursen erbjuder avslappningsmetoder som stöder ditt allmänna välmående. Vi diskuterar olika teman bl.a. återhämtning och balans.

Klä dig bekvämt, ta med ett liggunderlag och en filt. 

Kursavgift: 20,00 €

Tidpunkt: 02.03.2020 - 30.03.2020
Måndag 18:30-20:00
Lektioner: 10 (5 ggr)

Plats: Internat- matsal- och hantverksbyggnaden - Kvarnkammaren
Torgarevägen 4, 68500 Kronoby

Lärare: Linnea Rudnäs

Anmälan: via länken (klicka)

Fortbildningsdag - 4. Mental träning vid kris (en personlig reflektion), 21.3.2020

När vi drabbas av en allvarlig kris... Som mental tränare behöver du då tänka på att i akutskedet låta processerna ha sin gång. Om du som mental tränare kommer in med fel verktyg eller är okänslig för den drabbades sinnestillstånd kan du göra situationen värre. Vi diskuterar vad du kan göra, när du skall vara aktiv och vad denna aktivitet bör innehålla.

Tidpunkt 21.3.2020 kl. 9-16 

Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab 
Plats: Norrvalla - Campus Norrvalla 
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå

Kurspris: 95,00 €

Utbildare: Stefan Fagerlund

Läs mera här (klicka).

Fortbildningsdag - Cancer och mental träning, Esbo 27.3.2020

Mental träning handlar om friskvård och det är precis det vi kommer att diskutera under den här föreläsningen. Vi kommer att gå igenom verktyg som kan användas tillsammans med personer som drabbats av cancer. Det handlar om hur vi kan använda avslappningsträning och specifik mental föreställningsträning för att hjälpa klienten. Det kan till exempel handla om att hjälpa klienterna att hantera eventuella bieffekter av cancerbehandlingen. Det handlar oftast om smärt- och stresshantering, samt ångest över att ha drabbats av en cancersjukdom.

Tidpunkt: Fredag 27.3.2020 kl. 9:00- 16:00
Föreläsare: Bengt Aspfors 

Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Solvalla - Solvalla Idrottsinstitut
Adress: Nouxvägen 82 , 02820 Esbo

Kontakt: Karoliina Laaksoharju
karoliina.laaksoharju@folkhalsan.fi
050-4908818

Läs mera här (klicka).

Fortbildningsdag - 5. Mental träning för ledare/chefer, 25.4.2020

Utmaningen för en mental tränare ligger i att hantera ledarnas motstånd mot mental träning överhuvudtaget. Vi utgår från att ledarens främsta verktyg är han själv som person. Vi diskuterar hur man får ledarna att inse detta, att testa metoderna i mental träning och hur det påverkar medarbetarna. Under dagen har vi en kort teoridel, sen diskuterar vi:

 • Vad är effektivt ledarskap?
 • Vem kan bli en effektiv ledare?
 • Vilket motstånd mot mental träning möter du och hur kan du sälja in tanken trots motståndet?
 • Vilka verktyg lönar det sig att erbjuda en ledare som är stressad?

Tidpunkt: 25.4.2020 kl. 9-16

Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Norrvalla - Campus Norrvalla
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå

Kurspris: 95,00 € 

Utbildare: Stefan Fagerlund

Läs mera här (klicka).