Att coacha barn och ungdomar till positiva individer

• Självbildträning - Den viktigaste nyckeln. Men hur gör man?
• Hur coachar man barn/ungdomar till ett eget ansvar för sin (skol)framgång?
• Hur går det till rent praktiskt att skapa positiva medvetna barn/ungdomar?

Detta är några av de frågeställningar som pedagogerna och coacherna Pernilla Lindroos och Annika Hitonen jobbat med under många år. De har arbetat fram två framgångsrika läromedel i självbildsträning; "Check up!" och "Livskunskap". Övningar och tips som kan användas av alla. Här delar de med sig av sina erfarenheter av att jobba medvetet för att stärka barns självkänsla.
Föreläsningens mål är att ge konkreta tips, kopplade till den verkliga (skol)vardagen. Om du så är pedagog, förälder, arbetar med barn/ungdomar eller coachning. 

Tid: 23.3.2019 kl. 12-13.30

Plats: 

Kirkkoharjun koulu
Kirkkotallintie 6A, 02400 Kyrkslätt 

Pris:

Gratis för medlemmar i Förbundet för mentala tränare
20 euro övriga (betalas vid dörren)

Anmäl dig till föreläsningen via länken: 

https://goo.gl/forms/QXudrzgQJvktPUDf1

senast 20.3.2019

Begränsat antal platser!

Arrangör: Förbundet för mentala tränare i Finland

Läs mera om Pernilla och Annika på:
https://insidan.eu/

NLP för Mentala Tränare

Folkhälsan Utbildning erbjuder nu mentala tränare en 15 dagars utbildning till NLP Practitioner vid Solvalla (totalt 132 lektionstimmar). Vi jobbar från 09.00 till 17.00 varje dag. Utbildningen följer den standard och uppfyller de krav som Finska NLP-förbundet har satt upp för NLP Practitioner-utbildningen.

Kursperiod: 05.06.2019 - 08.09.2019
Plats: Solvalla - Solvalla Idrottsinstitut
Nouxvägen 82 , 02820 Esbo

Kontakt: Karoliina Laaksoharju
karoliina.laaksoharju@folkhalsan.fi
050-4908818 

Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Kurspris: 840,00 €

Läs mera här (klicka).

Mindfulness har gynnsamma effekter 

Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) är en evidensbaserad metod som utarbetats av den amerikanska läkaren Jon Kabat-Zin på 1980-talet i USA. Metoden används kliniskt och den har varit föremål för mycket forskning. Det finns belägg för att utövande av mindfulness kan lindra smärta, stress, ångest och oro.

I början av mars 2019 hålls en 3-dagars kurs i MBSR vid Solvalla i Esbo som leds av Katarina Lundblad.

- Kursen riktar sig främst till professionella som arbetar med andra människors hälsa och utveckling. Kanske som psykolog, socionom, sjukgymnast, psykiatriker, sjuksköterska, inom HR och ledarskap, skola och vård och omsorg, säger Lundblad.

Hon poängterar att den som är intresserad av personlig utveckling, eller av att förebygga och återhämta sig från stress, också är varmt välkommen.

Kursen på tre dagar ger en grundläggande praktisk erfarenhet av vad mindfulnessbaserad stressreduktion är och kombineras med teori och aktuell forskning. Nästa kurs hålls på Solvalla i Esbo den 6-8 mars 2019.

Anmäl dig här (länk till kursanmälan) eller mera information av karoliina.laaksoharju@folkhalsan.fi

Läs mera via denna länk (klicka).

Att coacha barn och ungdomar till positiva individer

• Självbildträning - Den viktigaste nyckeln. Men hur gör man?
• Hur coachar man barn/ungdomar till ett eget ansvar för sin (skol)framgång?
• Hur går det till rent praktiskt att skapa positiva medvetna barn/ungdomar?

Detta är några av de frågeställningar som pedagogerna och coacherna Pernilla Lindroos och Annika Hitonen jobbat med under många år. De har arbetat fram två framgångsrika läromedel i självbildsträning; "Check up!" och "Livskunskap". Övningar och tips som kan användas av alla. Här delar de med sig av sina erfarenheter av att jobba medvetet för att stärka barns självkänsla.
Föreläsningens mål är att ge konkreta tips, kopplade till den verkliga (skol)vardagen. Om du så är pedagog, förälder, arbetar med barn/ungdomar eller coachning.

Tid: 10.11.2018 kl. 10-12

Plats: Berggatan 2-4, 65100 Vasa (ingång från innergården)

Pris: 
Gratis för medlemmar i Förbundet för mentala tränare 
10 euro för studerande 
20 euro övriga (betalas kontant vid dörren)

Möjlighet att delta i lunch efteråt och tillsammans smälta både kunskap och mat. 
Pris: 8,40 euro (6,30 med Vaasan palvelukortti)

Anmäl dig till föreläsningen via länken:

https://goo.gl/forms/qcvgZB62wvM2tolx2
senast 8.11.2018

Begränsat antal platser!

Arrangör: Förbundet för mentala tränare i Finland

Läs mera om Pernilla och Annika på:
https://insidan.eu/

Utbilda dig till Mental Tränare!

Mental träning ger bättre mental styrka och hjälper dig att fungera bättre i olika livssituationer. Den mentala träningen hjälper dig att med enkla medel bygga upp ett starkt inre klimat som gör att du står stadigt när det stormar i ditt liv. Utbildningen pågår två år. 

Mental träning och idrott

Mental träning och idrott är en kortare utbildning, som fokuserar särskilt på hur du kan använda mental träning inom idrotten. Under sex närstudiedagar utspridda över sex månader kommer du att få en mängd verktyg för att stärka dina eller dina adepters mentala processer och på så sätt utvecklas både som individ och idrottare. Mellan närstudiedagarna arbetar du med uppgifter som förankrar kunskaperna i mental träning.

Fortbildning

Folhälsan erbjuder även fortbildning inom mental träning under 2018-2019 för dig som vill fördjupa dig i och repetera de kunskaper du redan har. Fortbildningskvällarna ordnas både på Norrvalla och Solvalla.

Plats: Solvalla (Esbo) eller Norrvalla (Vörå)

Arrangör: Folhälsan Utbildning

Mera information hittar du här:

https://www.folkhalsan.fi/vuxna/utbildningar/mental-tranare/<br>

Bli din egen SUPERCOACH

Kurs i stresshantering ordnas i Ekenäs, Raseborgs Fysioterapi med fysioterapeut, mental tränare och coach Michaela Stenwall-Olander. 

Under fyra tillfällen behandlas återhämtning, självbilden, attityder, känslor och målbilder. 

Kursen ger dej verktyg i att må bättre, stressa mindre och få en positiv personlig utveckling d.v.s. självledarskap.


Plats: Raseborgs Fysioterapi, Bryggerigatan 13, 10600 Ekenäs

Pris: 100€ för 4 tillfällen a´2 h/gång

Anmälan: https://michaelastenwallolander.wordpress.com

Utbildningsdagar för Certifierad Mental Tränare, Jakobstad hösten 2018

(Mental Trainer Master) 2018

Dagarna lämpar sig samtidigt som fortbildningsdagar för alla och en var med intresse för förändringsberedskap och motivation. Varje dag innehåller någon demonstration och olika tillämpningar inom arbetslivet. När dagen närmar sig, meddelar vi närmare om programmet. På så vis hålls utbildningen på en aktuell nivå. 

Jakobstad: Campus Allegro

Sö 11.11 kl. 9 - 16

Milton H. Ericksons kommunikationsstrategier: hur man handskas med obenägenhet till förändring.

Lö 24.11 kl. 9 - 16

Karisma: nyckeln till goda relationer och kundkontakter. Karisma är en brinnande energi, som vi alla kan lära oss. Man kan öva upp det som vilken som helst färdighet, och varje människa kan bli en karismatisk person.

Sö 25.11 kl. 9 - 16

Effektiva strategier vid addiktioner: gamla tankemodeller smulas sönder och beteendet ges en ny riktning.

Lö 15.12 kl. 9 - 16

Snabba strategier att hantera spännings- och paniktillstånd: livet öppnar sig mera, när vi blir kvitt onödiga begränsningar.

Sö 16.12 kl. 9 - 16

Stresshantering och förändringsberedskap: våra strategier bestäms av uppgiftens målsättning i förhållande till givna resurser. Korta stunder av avslappning hjälper oss att bibehålla jämvikten.

Vårens dagar meddelas senare. De som gått Bengt Aspfors utbildning i mental träning får vårens utbildningsdagar till godo och kan gå upp till certifiering efter ovanstående moduler. Det individuella certifieringsdatumet fastställs i samband med sista utbildningsdagen.

Pris 75 € / dag+ moms 24 % (18 €), inalles 93 €. Utöver detta tillkommer en certifieringsavgift på 200 € (150 € för medlemmar i Förbundet för Mentala Tränare i Finland). Certifieringstillfället består av ett klientsamtal där man som Mental Tränare utvärderas av en utomstående sakkunnig.

Utbildare: Fil.dr. Rita Ahvenniemi, www.training.fi

Anmälan till:

Rita Ahvenniemi, rita.ahvenniemi@kktavastia.fi, 044 0150649 eller

Förbundet för Mentala Tränare i Finland, info@mentaltrainersfinland.fi

Utbildningsdagar för Certifierad Mental Tränare, Esbo hösten 2018

(Mental Trainer Master) 2018

Dagarna lämpar sig samtidigt som fortbildningsdagar för alla och en var med intresse för förändringsberedskap och motivation. Varje dag innehåller någon demonstration och olika tillämpningar inom arbetslivet. När dagen närmar sig, meddelar vi närmare om programmet. På så vis hålls utbildningen på en aktuell nivå.

Södra Finland, Folkhälsan, Solvalla i Esbo

Fre 17.8 kl. 9 - 16

Milton H. Ericksons kommunikationsstrategier: Hur man handskas med obenägenhet till förändring.

Lö 18.8 kl. 9 - 16

Karisma: nyckeln till goda relationer och kundkontakter. Karisma är en brinnande energi, som vi alla kan lära oss. Man kan öva upp det som vilken som helst färdighet, och varje människa kan bli en karismatisk person.

Fre 28.9 kl. 9 - 16

Effektiva strategier vid addiktioner: gamla tankemodeller smulas sönder och beteendet ges en ny riktning.

Lö 29.9 kl. 9 - 16

Snabba strategier att hantera spännings- och paniktillstånd: livet öppnar sig mera, när vi blir kvitt onödiga begränsningar.

Sö 30.9 kl. 9 - 16

Stresshantering och förändringsberedskap: våra strategier bestäms av uppgiftens målsättning i förhållande till givna resurser. Korta stunder av avslappning hjälper oss att bibehålla jämvikten.

Vårens dagar meddelas senare. De som gått Bengt Aspfors utbildning i mental träning får vårens utbildningsdagar till godo och kan gå upp till certifiering efter ovanstående moduler. Det individuella certifieringsdatumet fastställs i samband med sista utbildningsdagen. 

Pris 75 € / dag. Utöver detta tillkommer en certifieringsavgift på 200 € (150 € för medlemmar i Förbundet för Mentala Tränare i Finland). Certifieringstillfället består av ett klientsamtal där man som Mental Tränare utvärderas av en utomstående sakkunnig.

Utbildare: Fil.dr. Rita Ahvenniemi, www.training.fi

Anmälan till:

https://www.folkhalsan.fi/kurser/utbildning/utbildningsdagar-for-certifierad-mental-tranare--mental-trainer-master/

Rita Ahvenniemi, rita.ahvenniemi@kktavastia.fi, 044 0150649

Förbundet för Mentala Tränare i Finland, info@mentaltrainersfinland.fi

Relaxationshandledare i Jakobstad 7.8.-7.11.2018

Mental Träning I, basutbildningen till Mental tränare 7.8. - 7.11.2018 Jakobstad

Relaxations- eller avslappningshandledarens diplom ger professionellt kunnande i hantering av

  • stress
  • sömnsvårigheter
  • spänning och nervositet
  • inlärning
  • smärttillstånd
  • trötthetstillstånd
  • motivation
  • arbetsro i skolor och på jobbet

Relaxation trainer -utbildningen utgör basen för mental träning. Här lär man sig och övar sig på många olika avslappningsmetoder och kombinationer av dem. Man får en bred uppsättning tekniker att använda i grupper, med individer och också med sig själv. Dessa färdigheter lämpar sig för så gott som alla arbetsplatser, skolor och daghem, då de stöder både allmänt välmående och goda arbets- eller studieresultat.

Utbildningen inbegriper 80 timmar närundervisning samt praktiska övningar och studier av facklitteratur på sidan om.


Pris: 750 € + 24 % moms (inalles 930 €) kan betalas i upp till fyra rater

Plats: Campus Allegro, Runebergsgatan 8, 68600 Jakobstad

Utbildare: Rita Ahvenniemi, www.training.fi


Anmälan:
 

Rita Ahvenniemi, 044 015 0649, rita.ahvenniemi@kktavastia.fi

Kirsi Vuotila, 040 632 4341, kirsi.vuotila@centria.fi

Tiia Tähtinen, 044 7250 402, tiia.tahtinen@centria.fi 

TIDTABELL 2018

ti 7.8 kl. 9.00 - 16.00 
Avslappning på allmän bas

on 8.8 kl. 9.00 - 16.00 
Autogen avspänning; Inlärning

ti 21.8 kl. 9.00 - 16.00
Fördjupningsmetoder; Stresskontroll

on 22.8 kl. 9.00 - 16.00
Aktiv progressiv avspänning; God sömn

lö 22.9 kl. 9.00 - 16.00
Avslappningsmetoder för barn; Självkänsla

sö 23.9 kl. 9.00 - 16.00
Hantering av smärttillstånd

lö 6.10 kl. 9.00 - 16.00
Avslappning till musik; Metaforer

sö 7.10 kl. 9.00 - 16.00
Andning och röstanvändning; Produktutveckling

ti 6.11 kl. 9.00 - 16.00 
Egna ljudband och ställningstagande till dem

on 7.11 kl. 9.00 - 16.00 
Helhetsbild, sammandrag; Diplomutdelning

Utbilda dig till mental tränare! 

Mental träning ger bättre mental styrka och hjälper dig att fungera bättre i olika livssituationer. Den mentala träningen hjälper dig att med enkla medel bygga upp ett starkt inre klimat som gör att du står stadigt när det stormar i ditt liv. Utbildningen pågår två år.

Pris

Grundutbildning: 1850 euro/år (3700 euro för hela utbildningen)

Utbildningen är till för dig som vill bli mental tränare eller få det som extra kompetens i din verksamhet och du behöver inte ha några särskilda förhandskunskaper. Utbildningen riktar sig till alla som vill bli mera medvetna om och utveckla sina mentala processer och färdigheter, det som också kallas emotionella och sociala kompetenser, eller livskompetens. Någon form av dokumenterad studievana är en fördel. Med dina kunskaper och egna erfarenheter kan du sedan hjälpa andra människor att öka sin personliga effektivitet och sitt välbefinnande, både som yrkesmänniskor och privatpersoner.

Utbildningen innefattar 18 närstudiedagar per år och passen omfattar två vardagar, dvs. 9 pass per år. Till det kommer studiematerial och arbetsuppgifter. Undervisningen pågår alla dagar kl. 9-16.

Läs mera på:

https://folkhalsan.fi/vuxna/utbildningar/mental-tranare/

Förbundets årsmöte 5.3.2018 kl 16 på Norrvalla

Är du Mental Tränare och vill vara med och påverka framtiden inom yrket i Finland? Vi rekryterar nya styrelsemedlemmar som bäst. Var modig och häng med i det glada styrelsegänget! Vi kan erbjuda dig intressanta och roliga uppgifter, erfarenhet, trevlig samvaro, många skratt och möjligheten att vara med och påverka.

De nya styrelsemedlemmarna väljs in i styrelsen 5.3.2018 i samband med förbundets årsmöte. Alla medlemmar har nu fått kallelse per e-post. Anmäl ditt intresse för styrelseuppdrag och ditt deltagande på årsmötet till info@mentaltrainersfinland.fi. 

Föreläsning - Självkänsla i ett nötskal

Kom med på föreläsning och red ut begrepp som självkänsla, självförtroende och självbild. Vilken betydelse har självkänslan för vårt mående och hur kan vi själva bidra för att stärka vår egen självkänsla. Inga förkunskaper behövs för att få delta. Jag som föreläser heter Jenny Sinisalo och är mental tränare och lärare. Mitt intresse för mental träning väcktes efter att ha varit sjukskriven för utmattning i omgångar. Mental träning har varit användbart i min vardag, både privat och i arbetslivet.

Hjärtligt välkommen! 

Plats: Arbis i Karis, Klassrummet Helmer (Gamla stadshuset)
Pris: 10€, betalas på plats
Anmälan: genom att fylla i formuläret
https://goo.gl/forms/7g6rKQJuI8kdEa2y1 eller skicka meddelande till sinisalo.jenny@gmail.com

Workshop i stresshantering för unga vuxna

Den populära workshopen i stresshantering för unga vuxna börjar igen i Ekenäs. Anmälningar till kansli kl. 9-13 tel. 044-238 3434 eller https://michaelastenwallolander.wordpress.com

Föreläsning om mental träning i vardagen 7.12.2017

Vad är mental träning och hur hushåller vi våra egna resurser så att vi orkar och har energi? Strävan efter att bli "fysiskt fit" är stor idag, men hur ligger det till med vår mentala styrka? Vad innebär det att vara "mentalt fit" och hur kan du på egen hand träna din mentala styrka?

Föreläsningen "Mental träning i vardagen" med Jenny Sinisalo ger dig konkreta tips och verktyg som är användbara då vardagen utmanar. Du behöver inte vara en idrottare för att behöva mental styrka. Alla prestationer är lika viktiga, både stora och små. Vi utmanas hemma, på jobbet, på fritiden och i våra relationer.

Hjärtligt välkommen!

Tidpunkt: 7.12 kl. 18.15-19.45
Plats: Arbis i Karis, Klassrummet Helmer Pris: 5 €, betalas på plats
Anmälan: genom att fylla i formuläret
https://goo.gl/forms/tOf6KuECgMCD09iX2

Mentalträff i Helsingfors 25.11.2017

Evenemangsplats: Maria 01, Lappviksgatan 16, Helsingfors
Tid: lördagen den 25.11. kl 11-16
Målgrupp: Medlemmarna i förbundet, även öppet för andra i mån av plats
Max antal deltagare: 30
Kostnad: Gratis för förbundsmedlemmar och 70€ för icke-medlemmar
Servering: Förbundet bjuder på kaffe. Lunchen bekostar man själv, men när vi vet antalet deltagare bokar vi bord till en restaurang i närheten. meddela därför gärna eventuella allergier i samband med anmälningen

Anmälan: Anmäl dig senast den 10.11. till info@mentaltrainersfinland.fi

Förbundet för mentala tränare i Finland bjuder sina medlemmar på sitt första tematillfälle!

Vi hälsar medlemmar och andra intresserade välkomna till en dag fylld av givande nätverkande med andra mentala tränare! Vår målsättning är även att du ska få med dig nya tankar och verktyg för att hjälpa sig själv och andra till ett bättre välmående.

På programmet står hjärnträning, med målet att bekanta sig med metoder för bättre koncentration och mindre stress. Hjärnträningen dras av Personal Brainer och Aivobic instruktör Reidar Wasenius. Han är en av Finlands främsta hjärntränare med 25 års erfarenhet.

Du har även själv möjlighet att inverka på programmet!

Vi har fått in önskemål om erfarenhetsutbyte gällande områden såsom egenföretagande (t.ex finansiella eller administrativa utmaningar), marknadsföring, kundanskaffning, synlighet på sociala medier, tips på bra gruppdynamikövningar och fortbildning såsom företagscoaching. Vänligen ange DITT önskemål i samband med anmälan gällande ämnen som du vill diskutera med de andra deltagarna under dagen.

Hjärtligt välkommen!

Hälsn,
Styrelsen

Program:

11:00 Välkomstkaffe och inledning till dagens program, styrelsen
11:45 Hjärnträning, Reidar Wasenius
13:00 Lunch
14:00 Workshops i mindre grupper
15:30 Sammanfattning och önskemål om kommande evenemang samt verksamhet som förbundet borde ordna
16:00 Mentalträffen avslutas

Anmäl dig snarast för att säkerställa ditt deltagande, eftersom antalet platser är begränsat!

Vill du bli medlem i förbundet? För mer information kontakta någon av oss i styrelsen eller skicka ett mail till info@mentaltrainersfinland.fi 

Muskelavslappning

Känner du en trötthet fast du sovit gott om natten? Är din energi inte som den varit? Ge dig själv en present i form av muskelavslappning. Lär din kropp att känna efter när den är spänd och när den är avslappnad. Varje onsdag i oktober-november lär Elisabeth Henriksson ut muskelavslappning i Vasa. Vi börjar klockan 20.00. Ta med eget liggunderlag. Frivillig avgift.

Adress: 

Sundom ungdomsförening r.f    
Sundomvägen 73 a    
65410 Sundom


Utbilda dig till mental tränare!

Mental träning ger bättre mental styrka och hjälper dig att fungera bättre i olika livssituationer. Den mentala träningen hjälper dig att med enkla medel bygga upp ett starkt inre klimat som gör att du står stadigt när det stormar i ditt liv. Utbildningen pågår två år. 

Utbildningen ordnas både på Solvalla i Esbo och Norrvalla i Vörå med start i september. Utbildningen innefattar 18 närstudiedagar per år och passen omfattar två vardagar, dvs. 9 pass per år. Till det kommer studiematerial och arbetsuppgifter. Undervisningen pågår alla dagar kl. 9-16.

Läs mera på:

https://www.folkhalsan.fi/vuxna/utbildningar/mental-tranare/

Mental träning och idrott

Mental träning och idrott är en kortare utbildning, som fokuserar särskilt på hur du kan använda mental träning inom idrotten. Under sex närstudiedagar utspridda över sex månader kommer du att få en mängd verktyg för att stärka dina eller dina adepters mentala processer och på så sätt utvecklas både som individ och idrottare. Mellan närstudiedagarna arbetar du med uppgifter som förankrar kunskaperna i mental träning. 

Utbildningen ordnas på Solvalla i Esbo.

Läs mera:

https://www.folkhalsan.fi/vuxna/utbildningar/mental-tranare/


 

Fortbildningskvällar på Norrvalla

Folkhälsan utbildning ordnar en rad med fortbildningskvällar med olika teman inom mental träning på Norrvalla i Vörå.

Läs mera och anmäl dig via: