Mental Träning II

Mental träning är en process för personlig utveckling, balans och hantering av olika situationer. Mental träning (MT) är till nytta både för enskilda individer privat samt för utveckling professionellt. Mental träning är användbart i arbetslivet, i skolvärlden, i idrott mm. eftersom den innehåller mycket om förändring, inlärning, stresshantering och förebygggande av utmattning och depression. Vi lär oss sätta rätta mål och att uppnå dem effektivt.

Fortsättningsutbildningen (MT2) i mental träning är en naturlig fortsättning på Relaxationshandledarutbldningen (MT1), men kan också gås skilt för sig. Intyg för benämningen 'Mental tränare' får man efter att man gått båda kurserna.

Tidtabell hösten 2023 Program

fre 22.9. klo 9.00 – 16.00 Motivation och förändring av attityd

lö 23.9. klo 9.00 – 16.00 Viktkontroll

lö 7.10. klo 9.00 – 16.00 Tobaksavvänjning

sö 8.10. klo 9.00 – 16.00 Inlärning och minne

fre 27.10. klo 9.00 – 16.00 En stressfri vardag, att orka på jobbet

lö 28.10. klo 9.00 – 16.00 Mental träning inom idrott

lö 18.11. klo 9.00 – 16.00 Neutralisering av rädslor

sö 19.11. klo 9.00 – 16.00 Ericksons metoder

fre 8.12. klo 9.00 – 16.00 Starkare självkänsla

lö 9.12. klo 9.00 – 16.00 Produktifiering och kreativitet, diplomutdelning

Utbildningen är tvåspråkig, sve-fi, varför baskunskaper i de språken underlättar närvarodeltagandet. Utbildningens material finns tillgängligt på båda språken.

Plats: Borgå Folkakademi (Akan), Runebergsgatan 16-18, 06100 Borgå. Möjlighet till förmånlig övernattning på skolans gästinternat!

Pris: 1050 €/deltagare (+ moms 24 %), kan betalas i flera rater. Priset inkluderar kursboken MENTAL TRÄNING – Framtidens arbetsredskap, författare Rita Ahvenniemi.

Utbildare: RiittaFia Korpela (www.viasensus.fi), tel. 045-122 2654 eller riitta.korpela@viasensus.fi

Anmälan: till nina.wackstrom@akan.fi, tel.