NLP Practitioner

Jakobstad Hösten 2023 – våren 2024

NLP, Neuro-Linguistic Programming, är en internationell utbildning på inalles 16 dagar. NLP är en beteendeorienterad kunskapsmodell, som erbjuder rikligt med praktiska redskap att hantera olika situationer i arbetslivet och det privata. Utbildningens innehåll är lätt att koppla ihop med annat kunnande från tidigare utbildningar. Inga hemuppgifter. Allt sker på plats och ställe.

Under utbildningen avhandlas ämnen som:

- hur vi mobiliserar stresstålighet och blir pigga och energiska

- hur vi får våra budskap att gå fram

- hur vi kartlägger behov och utformar målsättningar

- hur vi motiverar oss själva och andra

- hur vi löser konflikter och problem och hur vi förhandlar

- self management, att utveckla sin egen potential och hantera förändringar

Hösten 2023

to 10.8 kl 9-16 Balans i gruppen; Koll på hur 'allt' funkar

fre 11.8 kl 9-16 Self management; Sätt att förhålla sig

to 17.8 kl 9-16 Hur man får sitt budskap att gå fram

fre 18.8 kl 9-16 Förankring: hur befästa en önskad egenskap

fre 8.9 kl 9-16 Från önskedröm till målsättning

fre 22.9 kl 9-16 Kommunikation för olika sammanhang

fre 6.10 kl 9-16 Utnyttjande av beteendets logiska nivåer

fre 10.11 kl 9-16 Granskning av olika synvinklar

fre 24.11 kl 9-16 Att hitta och använda olika tidslinjer

fre 15.12 kl 9-16 Trosföreställningar och sätt att tänka

Våren 2024

fre 12.1 kl 9-16 Motiveringsstrategier

fre 26.1 kl 9-16 'Reframing' eller att upptäcka nya betydelser

fre 9.2 kl 9-16 Användningen av metaforer och berättelser

fre 15.3 kl 9-16 Samlade modeller till att uppnå resultat

to 11.4 kl 9-16 Modellering: försnabbat processande

fre 12.4 kl 9-16 Stresshantering, hantering av värderingar


Pris: 1.250 euro (+ moms. 24 %, inalles 1.550 €), kan betalas i 1-4 rater

Plats: Campus Allegro, Runebergsgatan 8, 68600 Jakobstad

Utbildare: Fil.dr. Rita Ahvenniemi, www.training.fi

Anmälan senast 20.6.2023:


Täydennyskoulutus - Centria

Rita Ahvenniemi 044 015 0649, rita.ahvenniemi@kktavastia.fi