Kring KREATIVITET INOM MENTAL TRÄNING

Mental Trainer Utbildningsdag (Möjlighet till certifiering)

18.11.2023 kl. 10:00—17:00 SOLVALLA, NOUX ESBO

Livet både hemma och på jobbet kräver idag en god portion uppfinningsrikedom, som vi kan kalla kreativitet, eller förmåga att hitta lösningar från vitt skilda källor.

Henry Ford såg till exempel möjligheten att kombinera bilteknik med majsolja och inledde ett samarbete med Cornflakes-uppfinnaren Kellogg.

Inom MT behöver vi inte gå fullt så långt, utan för oss räcker det med att förena relax-metoder och i dem fläta in behövliga lösningsinriktade metoder. Till kreativiteten hör därtill, att vi är medvetna om det moderna arbetslivets villkor och kan anpassa våra metoder till dem.

Under fortbildningsdagen presenterar vi metoder till kreativ kreativitet.

Utbildare: Rita Ahvenniemi

Dagen är gratis för medlemmar och 50 € för övriga intresserade. 

Bindande anmälan senast 15.11. till: info@mentaltrainersfinland.fi

Denna dag får också räknas som en fortbildningsdag inför certifieringen. 

Är du intresserad av att bli Certifierad Mental Tränare? Kan ordnas samma dag. Kontakta majo@dreamaconsulting.comför mer info.