Positive Solutions järjestää jatkokoulutuksia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Vår samarbetspartner Positive Solutions/ Coach Companion ordnar också fina utbildningar och fortbildningar, som vi varmt kan rekommendera. Kom ihåg att nämna att du är medlem i förbundet!

Have a Nice Conflict

Vill du också lära dig att konflikter kan vara nice? Att hantera konflikter i stället för att sopa dem under mattan? Eller att själv förhålla dig neutralt till konflikter. Eller varför inte ta steget ännu längre, tänk att kunna förutse och förebygga konflikter, inte behöva hantera dem.
Konflikter kostar pengar. Konflikter äter på välmåendet. Konflikter minskar produktivitet, effektivitet och kreativitet. Konflikter förekommer över allt!
Hur mycket har du och ni budgeterat för konflikter? Sällan finns det en rad för konflikter i budgeten, men ändå finns det pengar att täcka dessa kostnader. Tänk om dessa pengar kunde användas till något uppbyggande i stället, vad skulle det leda till?
Kom med på denna 4 x 3 h kurs och lär dig om hur du själv fungerar i konflikt och hur andra kanske fungerar helt annorlunda. Hur agera vid konflikt? Med hjälp av CoreStrengths SDI lär du dig hur? Egna hemuppgifter mellan träffarna.
14.10 kl 14 - 17
21.10 kl 14 - 17
24.10 kl 9 - 12
28.10 kl 9 -12
----------------------------
Core Strengths SDI 2.0 Certified Facilitator

Blev du taggad av konflikthantering och kommunikation? Är du därtill intresserad av att handleda grupper, team, par och individuellt?
Som certifierad SDI handledare/facilitator har du ett kraftfullt verktyg att göra det. Ett verktyg som bygger på gedigen och lång forskning, som fungerar på över 14 språk och kan användas helt digitalt eller på plats. Lätt, modernt, ögonöppnande!
Vi använder det vid teambuilding, förändringsledarskap, karriärcoaching, ledningsgruppsarbete, konflikthantering, kickoffs, workshops - RQ - resultat genom fungerande relationer.
För dig som är certifierad coach ett litet tips, SDI kartläggningen fungerar super som foundation.
Vi utbildar på svenska, finska och engelska. Inga förkunskaper krävs. Kom själv eller ta dina kollegor med. 4 x 4 h kl 9 - 13
Följande certifieringsutbildning:
Svenska 12. / 13. / 19. / 26.9.2022 kl. 9-13
Finska 12. / 13. / 26. / 28.9.2022 kl. 13-16:30
Engelska 15. / 16. / 21. / 27.9.2022 kl. 9-13
---------------------------------
Grunderna i coaching - 2 dagar kl 9-17

Grundkursen är en 2 dagars baskurs för dig som är nyfiken på coaching och ett coachande förhållningssätt. Under dagarna får du lära dig fem coachverktyg som du direkt kan ta i användning. Vi demonstrerar, övar, praktiserar och diskuterar coaching. Ett coachande förhållningssätt är till stor nytta såväl på arbetet som privat.
Vill du så kan du kombinera denna kurs med praktisk språkträning - coaching & språk! Denna kurs håller vi på svenska, finska, engelska och franska.
Svenska 7-8.10 Grundkurs i coaching
Finska 29-30.8 / 21-22.11 Coaching peruskurssi
Engelska 29-30.9 Coaching Basics
Franska 9-10.1.2023 Les fondamentaux du coaching
----------------------------------

Mer information om Positive Solution/Coach Companion och deras kurser och utbildningar hittar du på www.positivesolutions.fi eller per telefon:Christine och Tom Suvanto+358 45 847 0443 +358 50 381 4737