Mentaalivalmentajien liiton eettiset säännöt

Mentaalivalmentajien liiton määritelmä mentaalivalmennukselle:

Mentaalivalmennus on tapa harjoitella mentaalista kykyä järjestelmällisesti, pitkäjänteisesti ja kestävällä tavalla. Valmennuksen tavoite on voida hyvin ja toimia paremmin lisäämällä edellytyksiä kehon jaksamiselle niissä muutoksissa ja vaatimuksissa, joita elämä tuo tullessaan.

Mentaalivalmennus voi sisältää erilaisia työkaluja henkilökohtaisessa kehityksessä joka harjoittaa mentaalisia prosesseja, siis kuinka ajatukset, kuvat ja tunteet ohjaavat käyttäytymistä ja päivittäisiä toimia. Harjoitusmenetelminä voi olla esimerkiksi lihasrentoutus, omakuva-, asenne-, keskittymis-, tavoitekuvaharjoitus, stressinkäsittely, tiimin rakennus tai johtajuuskehitys.

Vastuu

Mentaalivalmentajana otan vastuun työstäni. Huomioin, että osaamistani ei käytetä asiakkaan loukkaamiseen, painostamiseen ja hyväksikäyttöön.

 1. Roolissani mentaalivalmentajana lähden siitä ajatuksesta, että kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita ja kohtaan asiakkaani kunnioittavasti.
 2. Kerron asiakkaalleni salassapito- ja vaitiolovelvollisuudesta.
 3. Ensimmäisellä tapaamiskerralla selitän mentaalivalmennuksen sisältöä.
 4. Kerron asiakkaalle osaamiseni, pätevyyteni ja kokemukseni.
 5. Selvitän asiakkaalle mentaalivalmennuksen, terapian, konsultoinnin ja koutsauksen erot.
 6. En anna tahallani harhaanjohtavia tai vääriä lupauksia siitä, mitä asiakas saa mentaalivalmennusprosessista tai itsestäni mentaalivalmentajana.
 7. Esitän asiakkaalle selkeän sopimuksen, jossa on ajat, taloudelliset ehdot ja peruutussäännöt.

Osaaminen/pätevyys

 1. Mentaalivalmentajana edustan aina ammattiani niin työssä kuin ulkopuolella.
 2. Mentaalivalmentajana ylläpidän ammattitaitoani kehittämällä jatkuvasti valmiuksiani.
 3. Sovellan työmenetelmiäni toimeksiannon tavoitteisiin tärkeysjärjestyksessä ja olosuhteissa.
 4. Mentaalivalmentajana huomioin persoonalliset vahvuuteni ja haasteet uusiin asiakkaisiin ja toimeksiantoihin liittyen.
 5. Jos mentaalivalmentajana huomaan, että minulla ei ole tarvittavaa osaamista, ehdotan asiakkaalle, että hän etsii muuta sopivaa ammattiapua.
 6. Huomaan, jos asiakkaalle ei ole enää hyötyä mentaalivalmennussuhteestamme.

Salassapito ja riippumattomuus

 1. Mentaalivalmentaja säilyttää jatkuvasti asiakkaaseen sen tason luottamuksen, josta sopijapuolten kesken on sovittu ensimmäisessä tapaamisessa. Vain jos tietoon tulee, että toista voi uhata vakava vamma, jos mahdollista tietoa salataan, mentaalivalmentaja voi hyvin vahvoin perustein ja tarkan harkinnan jälkeen ottaa yhteyden sopivaan viranomaiseen. Muussa tapauksessa tietoa annetaan vain, jos on sovittu asiakkaan kanssa.
 2. Mentaalivalmentajana noudatan tietosuojamääräyksiä (GDPR).
 3. En hanki tietoja asiakkaasta muilta kuin asiakkaan luvalla. Siten hankitaan vain toimeksiannon toteuttamisen kannalta tarpeellisia tietoja.
 4. Jos opetuksessa, luennolla, julkaisuissa tai muussa julkisessa yhteydessä käytän jossain muodossa tietoa, joka on peräisin asiakkaalta, varmistan etukäteen suostumuksen siltä, jota tieto koskee ja huolehdin, että materiaali on riittävän anonyymiä.
 5. Mentaalivalmentajana/ammatinharjoittajana pitäydyn ammatillisella linjalla sosiaalisessa mediassa.
 6. Suojelen asiakkaitteni ja toimeksiantajien identiteettiä ja huolehdin, että en paljasta tunnistettavia tietoja asiakkaistani sosiaalisessa mediassa.
 7. Mentaalivalmentajana en ryhdy seksuaaliseen suhteeseen asiakkaaseeni.

Eturistiriidat

 1. Vältän eturistiriitoja. Jos sellainen kuitenkin ilmaantuisi, vetäydyn suhteesta mentaalivalmentajana.
 2. Tiedotan avoimesti asiakkaalleni kaikesta mahdollisesta korvauksesta jonka otan vastaan kolmannelta osapuolelta maksuna asiakkaiden ilmoituksista tai maksuna asiakkaiden rekrytoinnista.
 3. En ota mitään henkilökohtaisia, ammatillisia tai taloudellisia etuja luottamussuhteesta, joka on minun, mentaalivalmentajana, ja asiakkaan välillä kuin etukäteen sovitun korvauksen.

Dokumentointi

 1. Kun minä mentaalivalmentajana dokumentoin työni, tulee nämä muistiinpanot säilyttää niin, ettei kenelläkään muulla ole pääsytä tietoihin. Kun muistiinpanot hävitetään, se pitää tehdä siten, ettei niitä voi palauttaa tunnistettavasti (esimerkiksi paperintuhoajalla).

Nämä eettiset säännöt eivät ole kaikenkattavia. Niitä tullaan säännöllisesti tarkistamaan ja muuttamaan tarvittaessa.