Mitä on mentaalivalmennus?

Mentaalivalmennus on haasteiden ja ongelmien ennaltaehkäisyyn ja poistamiseen keskittynyt menetelmä. Mentaalivalmennusta voi hyödyntää esimerkiksi työ- ja koulumaailmassa, urheilussa tai elämän arjessa yleisesti sekä yksilöiden että ryhmien voimavarojen lisäämiseksi.

Mentaalivalmennus tähtää henkilökohtaiseen kehittymiseen. Se lisää edellytyksiä kehon jaksamiselle elämän tuomissa muutoksissa ja vaatimuksissa. Valmennus ylläpitää ja tukee terveyttä.

Mentaalivalmennus keskittyy nykyhetkeen ja tulevaan, ratkaisujen löytymiseen sekä vahvuuksien voimistamiseen - pitkäkestoisen menneisyyden tarkastelemisen ja ongelmakeskeisyyden sijaan. Mentaalivalmennus on käytännönläheinen keino hoitaa erilaisia mielen haasteita mielen sairastumista ennaltaehkäisten.

Valmennuksessa mieli voidaan valjastaa selättämään yleisesti elämänhallintaa koskevia ongelmia tai spesifimpiä yksittäisiä haasteita. Mentaalivalmennusta voidaan hyödyntää vaikkapa unettomuus-, kipu- tai jännitystilojen hallinnassa, oppimis- ja motivaatiohaasteissa, asennemuutoksessa, painonhallinnassa tai erilaisista riippuvuuksista - kuten alkoholi, tupakka ja pelaaminen - eroonpääsemisessä.


Valmennus on tapa harjoitella mentaalista kyvykkyyttä järjestelmällisesti, pitkäjänteisesti ja kestävästi, tavoitteena hyvinvointi, parempi toimintakyky sekä voimien, luovuuden, ja ajattelun vapauttaminen. Mentaalivalmennuksessa harjoitetaan ja kehitetään mentaalisia prosesseja — sitä, miten ajatukset, kuvat ja tunteet ohjaavat käyttäytymistä ja päivittäisiä toimia. 

Mentaalivalmennuksen työkaluina hyödynnetään esimerkiksi erilaisia rentoutusmenetelmiä. Työkalut voidaan jakaa kolmeen ryhmään: lihasten ja mielen rentoutustaidot sekä relaksaation hyödyntäminen ajatusmallien muuttamisessa; toimivan minäkuvan luominen ja vahvistaminen; sekä mindsetin eli ajatusmallien säätäminen.

Harjoitusmenetelminä voi olla vaikkapa lihasrentoutus, tavoitekuvatreenit, stressin tai tunteiden käsitteleminen. Valmennuskeinoina voidaan käyttää myös erilaisia harjoituksia omakuvan, asenteen ja keskittymisen kehittämiseen tai tiimin rakentamiseen ja johtajuuden kehittämiseen.